Planavimo dokumentai

VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Pagal patvirtintą Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos 2019–2023 metų strateginį planą įstaigoje realizuojamos programos:

Šiuo metu gimnazijoje įgyvendinamos programos:

  • MEPA „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.
  • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“.
  • Auklėjamoji programa „Karūnos perlai“.
  • Socialinio emocinio ugdymo programa „Draugystės tiltai“.
  • Nevyriausybinės organizacijos dingusių žmonių šeimų paramos centro programa „Merginų ir vaikinų gebėjimų lyčių lygybės srityje stiprinimas sėkmingai smurto lyties pagrindu prevencijai“.

Civilinės saugos mokymo programa 2021
Ekstremaliųjų situacijų 2020–2022 m. prevencijos priemonių planas
VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

TVARKOS

PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS IR PSICHOSOCIALINIŲ SĄLYGŲ GERINIMO TVARKA
NAUDOJIMOSI MOKINIŲ ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMO SPINTELĖMIS TAISYKLIŲ APRAŠAS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOJE TEIKIMO TVAROS APRAŠAS

REKOMENDACIJOS

Saugi darbovietė

 

 

Kaip elgtis ekstremalioje situacijoje?