Planavimo dokumentai

VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Pagal patvirtintą Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos 2019–2023 metų strateginį planą įstaigoje realizuojamos programos:

Šiuo metu gimnazijoje įgyvendinamos programos:

  • MEPA „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.
  • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“.
  • Auklėjamoji programa „Karūnos perlai“.
  • Socialinio emocinio ugdymo programa „Draugystės tiltai“.
  • Nevyriausybinės organizacijos dingusių žmonių šeimų paramos centro programa „Merginų ir vaikinų gebėjimų lyčių lygybės srityje stiprinimas sėkmingai smurto lyties pagrindu prevencijai“.

Civilinės saugos mokymo programa 2021
Ekstremaliųjų situacijų 2020–2022 m. prevencijos priemonių planas

TVARKOS

PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS IR PSICHOSOCIALINIŲ SĄLYGŲ GERINIMO TVARKA
NAUDOJIMOSI MOKINIŲ ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMO SPINTELĖMIS TAISYKLIŲ APRAŠAS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOJE TEIKIMO TVAROS APRAŠAS