Planavimo dokumentai

VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Pagal patvirtintą Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijos 2019–2023 metų strateginį planą įstaigoje realizuojamos programos:

Šiuo metu gimnazijoje įgyvendinamos programos:

  • MEPA „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.
  • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“.
  • Auklėjamoji programa „Karūnos perlai“.
  • Socialinio emocinio ugdymo programa „Draugystės tiltai“.
  • Nevyriausybinės organizacijos dingusių žmonių šeimų paramos centro programa „Merginų ir vaikinų gebėjimų lyčių lygybės srityje stiprinimas sėkmingai smurto lyties pagrindu prevencijai“.

Ekstremaliųjų situacijų 2023–2025 m. prevencijos priemonių planas
Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

ATSARGUMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS, NAUDOJANT MOBILIUOSIUS TELEFONUS MOKYKLOJE

TVARKOS


Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijos finansų kontrolės taisyklės
Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijoje tvarkos aprašas
Ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarka  
Pagalbos nepilnamečiams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas teikimo algoritmo aprašas  
Dėl draudimo rūkyti  
Mokinių alkoholio vartojimo tvarka  
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas  
Mokinių pirmos pagalbos tvarka  
Mokinių susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas  
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas  
Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka
Naudojimosi mokinių asmeninių daiktų laikymo spintelėmis taisyklių aprašas
Informacijos apie pažeidimus Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijoje teikimo tvarkos aprašas
Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijos nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas
Darbo tvarka nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

REKOMENDACIJOS

Saugi darbovietė

 

 

Kaip elgtis ekstremalioje situacijoje?