Socialinė pedagoginė pagalba

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Jadvyga Aleksandra Vysocka
III aukštas 301 kabinetas
Tel. (8 5) 244 4504

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadienis 8.00–14.00
Antradienis 7.30–11.30
Trečiadienis 8.00–14.00
Ketvirtadienis 7.30–11.30
Penktadienis 8.00–12.00

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslaspadėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo veikla grindžiama vaiko ir mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais.