Socialinė-pilietinė veikla

Siekiant ugdyti atsakingus, sąmoningus ir aktyvius Lietuvos piliečius gimnazijoje skatinamos socialinės-pilietinės veiklos. Mokinys savarankiškai pasirenka savanorystės pobūdį arba pasinaudoja gimnazijos siūlomomis veiklomis.

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS GIMNAZIJOS MOKINIAMS

 • Aktyvus dalyvavimas programoje „Karūnos perlai“.
 • NVO ambasadoriaus veikla gimnazijoje.
 • Aktyvus dalyvavimas gimnazijos mokinių savivaldos veiklose.
 • Pagalba gimnazijos bibliotekos darbuotojams.
 • Senųjų Vilniaus kapinių tvarkymas.
 • Ekologinių, patriotinių, socialinių akcijų ir iniciatyvų organizavimas gimnazijoje ir už jos ribų.
 • Savanorystė gimnazijos socialinių partnerių veiklose:
  • Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas.
  • Visuomeninė Rasų kapinių draugija.
  • Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras.
  • Karoliniškių mikrorajono seniūnija.
  • Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga.
 • Pagalba organizuojant ir vykdant gimnazijos akcijas, projektus bei kitus renginius.

SOCIALINĖ-PILIETINĖ VEIKLA GALI BŪTI VYKDOMA

 • Ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai metu
 • Dienomis skirtomis kitai ugdymo veiklai.
 • Klasės valandėlių metu.
 • Popamokinės veiklos valandomis.

2023-2024 mokslo metais mokiniams privalomos socialinių-pilietinių valandų skaičius:

I klasės – 20 val.
II klasės – 10 val.
III–IV klasės – 70 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA, KURIA SIŪLOMA PASINAUDOTI

Jaunimo reikalų departamento informacija apie savanorystę jaunuoliams - https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste

VMSA tinklapyje - https://www.neformalusugdymas.lt/socialine-pilietine-veikla-1

Savanorystės organizacijas vienijanti platforma -  www.savaplatforma.lt