Socialinė-pilietinė veikla

Siekiant ugdyti atsakingus, sąmoningus ir aktyvius Lietuvos piliečius gimnazijoje organizuojamas socialinės-pilietinės veiklos.

Socialinės-pilietinės veiklos kryptys I–II klasių mokiniams

 • Gimnazijos teritorijos ir Karoliniškių mikrorajono aplinkos tvarkymas.
 • Kabinetų tvarkymas, puošimas.
 • Senųjų Vilniaus kapinių tvarkymas.
 • Pagalba gimnazijos bibliotekos darbuotojams.
 • Budėjimas gimnazijos renginių metu.
 • Aktyvus dalyvavimas gimnazijos mokinių savivaldos veiklose.
 • Savanorystė.
 • Pagalba organizuojant ir vykdant gimnazijos akcijas, projektus bei kitus renginius.

Kiekvienam mokiniui yra privaloma 10 socialinės veiklos valandų per mokslo metus.

Socialinė-pilietinė veikla gali būti vykdoma

 • Ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai metu.
 • Dienomis skirtomis kitai ugdymo veiklai.
 • Klasės valandėlių metu.
 • Popamokinės veiklos valandomis.

Papildoma informacija, kuria siūlytume pasinaudoti

Jaunimo reikalų departamento informacija apie savanorystę jaunuoliams - https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste

VMSA tinklapyje - https://www.neformalusugdymas.lt/socialine-pilietine-veikla-1

Savanorystės organizacijas vienijanti platforma -  www.savaplatforma.lt