Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija  
Pradžia Kontaktai
U.S. EDUCATION FAIR 2014
2014 m. spalio 13 d. mūsų gimnazijos mokiniai nuvyko į JAV universitetų mugę „U.S. Education Fair“. Mokiniai turėjo puikią galimybę anglų kalba pakalbinti universitetų atstovus, gražiai prisistatyti, pasiklausinėti apie studijų programas, stojimo reikalavimus, laisvalaikio leidimo galimybes universiteto ribose bei finansavimo galimybes. Visi atvykę galėjo užsiregistruoti į nemokamus internetinius mokymus apie motyvacijos laiško rašymą.
VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS APLINKOSAUGINIS ŠVIETIMO PROJEKTAS „MES IR GAMTA“
2014 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais gimnazijoje vykdomas projektas „Mes ir gamta“.
Projekto tikslas - ugdyti ekologinį sąmoningumą, formuoti atsakingą Vilniaus gimnazijų bendruomenių aplinkosauginį požiūrį į gamtą, į antrinių žaliavų perdirbimo galimybes, skatinti draugišką elgesį aplinkai.
PRAKTINIS UŽSIĖMIMAS „AR AUGALAI MĄSTO?“
2014 m. rugsėjo mėn. 26 d. gimnazijos III klasės biologijos išplėstinio kurso mokiniai, realizuodami aplinkosauginį švietimo projektą, aplankė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Universitete vyko paskaita apie augalus bei eksperimentai.
Mokiniai galėjo stebėti kaip augalai reaguoja į įvairius dirgiklius. Sužinojo, kad augalams būdingi jutimai, aplinkos pažinimas, kuris sąlygoja tam tikrą augalų elgesį, sprendimų priėmimą. Sužinojo, kad augalai jaučia šviesą bei bangos ilgį, turi fotoreceptorius, kurie reaguoja į raudoną bei mėlyną spalvas. Stebėjo augalų judesius, diskutavo, ar augalai mato bei jaučia skonį.
Mokiniai turiningai praleido laiką ir buvo sužavėti paskaita bei eksperimentais.


IŠVYKA Į LATVIJĄ
2014 m. rugsėjo 27 d. mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo istorijos mokytojos Danutos Radevič ir biologijos mokytojos Alicijos Jankūnienės organizuotoje išvykoje į Latviją. Išvykos dalyviai turėjo galimybę pasigrožėti žymiais Rundalės rūmais ir aplankyti juose įsteigtą muziejų. Visus pakerėjo Rygos senamiesčio architektūra ir ten vyraujanti atmosfera. Diena Latvijos sostinėje paliko begalę nuostabių prisiminimų ir neišdildomų įspūdžių mokiniams bei mokytojoms.SUSITIKIMAS SU ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO ATSTOVAIS
2014 m. spalio 2 d. IV klasių mokiniai susitiko su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto atstovais. ISM studentai plačiai papasakojo apie bakalauro studijų programas siūlomas Vilniuje ir Kaune: Ekonomika, Ekonomika ir politika, Verslo vadyba ir analitika, Tarptautinis verslas ir komunikacija, Finansai ir apskaita, Finansai, Industrinių technologijų vadyba. Įstaigos atstovai informavo apie mainų programas ERASMUS ir EXCHANGE taip pat papasakojo apie studentišką gyvenimą. Studentai pateikė mokiniams ISM nemokamo mokslo ir studijų anglų kalba galimybes Lietuvoje, sakė kokie egzaminai reikalingi norint stoti į ISM, taip pat už ką skiriami papildomi balai. Po pristatymo aukštosios mokslo įstaigos atstovai noriai atsakinėjo i visus mokiniams rūpimus klausimus.
DĖL CIVILINĖS SAUGOS MOKOMŲJŲ FILMŲ NUORODOS PERSIUNTIMO
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyrius, siekdamas šviesti bei platinti švietimo įstaigoms ir gyventojams informaciją apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos sukurtus prevencinio tipo civilinės saugos mokomuosius filmus apie cheminius ir radiacinius, gaisrinius, gamtinius bei socialinio pobūdžio pavojus, patalpino Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt rubrikoje Savivaldybė, skiltyje Saugus miestas, pasirenkant grafą (kairėjė pusėje) Civilinė sauga, skyrelyje Video galerija, minėtus mokomuosius filmus, kuriuos galima pamatyti nuspaudus šią nuorodą: Civilinės saugos mokomieji filmai.
Civilinės saugos mokomųjų filmų pagalba civilinės saugos teorinės žinios apie cheminius ir radiacinius, gaisrinius, gamtinius bei socialinio pobūdžio pavojus, jų grėsmes bus įsisavinamos lengviau, o matyta video medžiaga bus naudinga, efektyvi ir įdomi mokantis saugaus, teisingo elgesio minėtų pavojų, jų grėsmių atsiradimo ar susidarymo atvejais.
PROJEKTAS „JAUNASIS LENKAS IR LIETUVIS EUROPOS DARBO RINKOJE“
2014 m. rugsėjo 9–13 d. III–IV kl. mokiniai, kurie mokosi verslumo pagrindų, dalyvavo projekte „Jaunasis lenkas ir lietuvis Europos darbo rinkoje“. Pagal jaunimo mainų programą iš Lenkijos atvyko Kelcų mokyklos mokiniai turintys ekonomikos dalyką. Užsiėmimai vyko vaizdingame kaime netoli Trakų. Dalyviai susipažino su darbo rinkos Lenkijoje ir Lietuvoje sąlygomis, turėjo susitikimą su verslininku Bernardu Neviadomskiu, kartu bandė kurti jaunojo verslininko sėkmės receptą.
PASKAITA „EDUCATION IN CANADA“ IR PARODA „DAYS OF INTERNATIONAL EDUCATION“
2014 m. rugsėjo 26 d. I–III klasių mokinių grupė su PIT koordinatore Diana Judkevič aplankė tarptautinę studijų užsienyje parodą „Days of International Education“, kurią organizavo edukacinė bendrovė Baltic Council. Atvykusieji išklausė paskaitą „Education in Canada“, kurios metu susipažino su Kanados mokymosi sistema, stojimo reikalavimais, apgyvendinimo ir darbo galimybėmis. Vėliau mokiniai bendravo su aukštųjų mokyklų atstovais, domėjosi specialybėmis ir karjeros galimybėmis. Šiais metais parodoje dalyvavo atstovai iš 61 užsienio aukštosios mokyklos, kurie mielai atsakinėjo mokiniams į visus rūpimus klausimus.


KOMANDINIO FORMAVIMO MOKYMAI
2014 m. rugsėjo 24 d. mūsų gimnazijoje vyko komandinio formavimo mokymai skirti III klasių mokiniams. Mokymus vedė keturi ISM vadybos ir ekonomikos universiteto studentai. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su komandinio darbo svarba ir efektyvumu. Buvo keliami pagrindiniai komandinio formavimo sėkmės klausimai, atliekamos komandos pažinimo užduotys ir žaidimai.


PRIEŠ 75 METUS SOVIETŲ SĄJUNGA KLASTINGAI UŽPUOLĖ LENKIJĄ
„1939 m. rugsėjo 17 d. Raudonoji armija įžengė į rytines Antrosios Respublikos žemes ties Narevo–Vyslos–Sano upėmis.Tai buvo slapto Molotovo-Ribbentropo pakto, pasirašyto 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje, rezultatas, pagal kurį „Vokietijos ir SSRS interesų sferų siena ėjo Lenkijos teritorijoje“.
Po sovietų užpuolimos Lenkijoje buvo suimta daugiau nei 200 tūkstančių lenkų, tarp jų buvo karininkų, policininkų, žemės savininkų ir teisininkų. Visi Antrosios Respublikos piliečiai turėjo priversti įgyti sovietų pilietybę. Prasidėjo masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą, buvo išvežta apie 1 mln. 350 tūkst. lenkų.
Apie 22,5 tūkst. Lenkijos karininkų žuvo Katynėje, Charkove ir Miednoje, iš kurių 7 tūkst. žmonių palaidojimo vieta iki šiol yra nežinoma”.
2014 m. rugsejo 17 d. minimos 75-osios sovietų invazijos į Lenkiją metines.
Lenkijos ambasadorius Lietuvoje Jaroslawas Czubinskis, generalinis konsulas Stanislawas Cygnarowskis, LLS pirmininkas Michalas Mackiewiczius, Visuomeninės Rasų kapinių draugijos pirmininkė Alicja Klimaszewska, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos direktorius Adam Blaškevič, tautinis jaunimas ir harcerai padėjo vainikus ant Rasų kapinėse palaidotų trijų lenkų pasienio apsaugos korpuso karių kapų: grandinio Wincenty Salwinskio bei eilinių Waclawo Sawickio ir Piotro Stachirowicziaus, kurie žuvo gindami Rasų kapines 1939 m. rugsėjo 18 d. sovietams užėmus Vilnių.


Spartusis belaidis
internetas
Elektroninis dienynas
Švietimo tinklas
Nacionalinis egzaminų
centras
Švietimo ir mokslo
ministerija
E-mokykla
Pedagogų profesinės
raidos centras
Švietimo informacinių
technologijų centras
LITNET mokykloms
Švietimo aprūpinimo
centras
Mokytojų kompetencijos
centras
Švietimo plėtotės
centras
Rodzina szkół
im. Jana Pawła II
Egzaminų užduotys
ELEKTRONINĖ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA
11 klasei