Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
 
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 191715588. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 
Pradžia Kontaktai

IŠVYKA Į TRAKUS
2018 m. birželio 1 d. grupė I ir III klasių mokinių vyko į ekskursiją į Trakus. Mokinius į ekskursiją pakvietė Lietuvos Respublikos Seimo narys Jaroslavas Narkevič, organizuoti ekskursiją padėjo mūsų gimnazijos absolventė, Lietuvos Respublikos Seimo nario Jaroslavo Narkevič padėjėja-sekretorė Justyna Bacevič. Gidas Aleksander Pilecki supažindino mokinius su Trakų kunigaikščio Kęstučio, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto, Lietuvos karaimų istorija. Mokiniai aplankė Trakų pilį, Karaimų kvartalą, S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspoziciją, ragavo kibinus. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje regėjo Trakų Dievo Motinos stebuklingą paveikslą, plaukė laivu į Užutrakio dvarą, aplankė Angelų kalvą bei Rykantų Švč. Trejybės bažnyčią.


SUSITIKIMAS SU SVEČIAIS IŠ PREKYBOS MOKYKLŲ TINKLO POZNANĖJE
2018 m. birželio 4 d. į mūsų gimnaziją atvyko svečiai iš Prekybos mokyklų tinklo Poznanėje. Svečiai turėjo galimybę susipažinti su Vilniumi bei mūsų gimnazijos bendruomene susitikimo metu. Renginio vedėjais buvo Erik Kliuk iš I A klasės bei Eliza Petrovska iš I C klasės. Susitikimo metu skambėjo patriotiškos dainos bei poezija. I C klasės mokinė Kornelija Stankevič pradėjo renginį deklamuodama Vislavos Šimborskos eilėraštį „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej“, o Malgožata Patricija Minkel, I C klasės mokinė, sudainavo šiuolaikinės lietuvių muzikos grupės dainą „Po mano oda“. Svečiai susipažino su Lietuvos sostine prezentacijos metu, taip pat dalyvavo integraciniuose žaidimuose, kuriuos paruošė I A klasės mokiniai Kamil Gaidis, Diana Zdanavičiūtė, Gabrielis Nikonovas ir Erik Kliuk. Nuoširdžiai dėkojame svečiams iš Poznanės už mielą vizitą.
I C klasės mokinė Eliza Petrovska


ISTORIJOS KONKURSAS „MANO VILNIUS“ SKIRTAS LIETUVOS IR LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI
Šiais metais sukako 100 metų Lietuvai ir Lenkijai. Šiam įvykiui paminėti mūsų gimnazijoje buvo skirti renginiai: akcija „Laiškas sau“; eisenos skirtos Nepriklausomybės šimtmečiui Vasario 16, Kovo 11, gegužės 2; gimnazijos istorinio muziejaus atidarymas. 2018 m. gegužės 29 dieną mūsų gimnazijoje vyko istorijos konkursas „Mano Vilnius“, kuriame dalyvavo pirmų klasių moksleiviai. Konkurso tema šiais metais buvo – Nepriklausomybės šimtmetis. Konkurso dalyviai turėjo pasiruošti ir pristatyti informaciją apie šio laikotarpio įžymias asmenybes: Juzefą Pilsudskį, Liucijaną Želigovskį, Stanislovą Narutavičių, Mykolą Romerį, Antaną Smetoną ir Joną Basanavičių. Konkurso dalyviai turėjo atpažinti objektus: Katedrą, Prezidentūrą, Vilniaus universitetą, Rotušę, Aušros Vartus, nuvykti tenai ir atlikti užduotis. Tam, kad atliktų šias užduotis dalyviams prireikė papildomos pagalbinės medžiagos: romėniškų skaičių, Morzės abėcėlės, bei nors minimalaus lotynų kalbos žinojimo. Be žinių dalyviai turėjo pasižymėti meniškumu, kūrybiškumu ir t.t. Kova tarp komandų buvo labai lygi. Po konkurso rezultatų susumavimo išaiškėjo, kad komandas skiria vos keletą taškų. Visi konkurso dalyviai yra verti pagyrimo. Komandos buvo apdovanotos diplomais bei saldumynais.


KONKURSAS „MANO KLASĖ YRA GERIAUSIA“
2018 m. gegužės 29 d. gimnazijos aktų salėje vyko konkursas „Mano klasė yra geriausia“, kuriame dalyvavo I A (kl. vadovė Miroslava Stančik), I B (kl. vadovė Ana Jasinska), I C (kl. vadovė Danuta Radevič) ir II C (kl. vadovas Viktor Lozovski) klasių mokiniai ir auklėtojai. Mokiniai atsakė į klausimus apie gimnaziją ir globėją šv. Joną Paulių II. Po to pristatė filmukus „Mano klasė“ ir nuostabiai išreiškė savo meninius gebėjimus vaidinant scenoje. Dėkojame klasių vadovams ir mokiniams!AVAKA VILNIAUS JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOJE
VšĮ „Meno avilys“, bendradarbiaudamas su Ugdymo plėtotės centru ir Britų taryba, Lietuvos pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigoms sudarė galimybę teikti paraiškas ir dalyvauti atrankoje dėl AVAKA paskaitos. Mūsų, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijai, teko ši galimybė sulaukti viešnios Simonos Mikėnaitės ir projekto „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ koordinatorės Dovilės Alėbaitės.
2018 m. gegužės 28 dieną gimnazijos III klasių mokiniai išgirdo paskaitą apie audiovizualinių produktų autorių teises. Kokių esama kūrinių rūšių? Kas tai audiovizualinis kūrinys? Kas yra audiovizualinio kūrinio autoriai, kokių teisių į sukurtą kūrinį jie turi? Į šiuos ir kitus klausimus atsakymo ieškojo AVAKA atstovė Simona su gimnazistais. Gilintasi ir į audiovizualinių kūrinių nelegalaus naudojimo statistiką, aptartos legalaus naudojimo platformos.
Teisėtumo žinios pasiekė mus, ją skleisime kitiems.IŠVYKA Į BELGIJĄ
2018 m. balandžio 7 d. Lenkų kultūros namuose vyko tradicinis komedijų konkursas „Studnia 2018“. Scenoje buvo parodytos geriausios šimtadienių programos dviejuose kategorijose: Šimtadienis ir Open. Mūsų gimnazijos mokinių komanda – „Tuteisi“ laimėjo Grand Prix kategorijoje Open ir iškovojo teisę keliauti į Belgiją europarlamentaro prof. Z. Krasnodebskio kvietimu. Prizą – kelionę rėmė fondas „Pagalba lenkams rytuose“.
2018 m. gegužės 20-26 d. mokiniai su mokytoja Diana Judkevič iškeliavo į ilgą kelionę link Belgijos. Grupė apsigyveno nuostabiame miestelyje Comblain-la-Tour. Kelionės metu mokiniai susipažino su Briugės, Briuselio, Mastrichto (Olandija) miestais ir turėjo galimybę pailsėti prie Šiaurės jūros. Pagrindiniu šios išvykos tikslu buvo Europos Parlamento lankymas ir susitikimas su prof. Z. Krasnodebskiu.
Dėkojame konkurso organizatoriui – Wilnoteka, visiems rėmėjams ir organizatoriams!


IŠVYKA Į SLABADOS OBSERVATORIJĄ
2018 m. gegužės 25 d. II klasių mokiniai su fizikos mokytoju Sviatoslavu Novogrodskiu ir tėvais išvyko į observatoriją Slabadoje, kurios savininku yra Henrikas Selevičius. Šioje observatorijoje yra vienas didžiausių Lietuvoje mėgėjiškų teleskopų – automatizuotas Niutono teleskopas su 35 cm skersmens pagrindiniu veidrodžiu – ir kita dangaus stebėjimo įranga. Išvykos metu mokiniai turėjo galimybę stebėti žvaigždėtą dangų ir klausytis astronomijos pamokos neformalioje aplinkoje.


PASKUTINIS SKAMBUTIS ABITURIENTAMS
2018 m. gegužės 24 d. suskambėjo paskutinis skambutis mūsų gimnazijos abiturientams. Paskutinis skambutis – tai ypatinga šventė, nes tai puiki proga atsisveikinti su mokykla, mokytojais ir sutiktais draugais. Mūsų mokiniai tą dieną pradėjo nuo šv. Mišių šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Po to gimnazijos aktų salėje abiturientus pasveikino Vilniaus vicemerė p. Edita Tamošiūnaitė. Labai linksmą ir nuostabią atmosferą padarė darželio-mokyklos „Vilija“ pirmokai. III klasių mokiniai paruošė koncertą, o ketvirtokai perdavė III klasių mokiniams valdžios simbolį – gimnazijos raktą. Gražios dainos, nuoširdūs ir jautrūs direktoriaus, klasių auklėtojų, tėvų žodžiai primindavo apie atsisveikinimą, o kartu ir apie XXII laidos Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos absolventų naują, nežinomą puslapį gyvenimo knygoje.VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ MATEMATIKOS KONKURSO „MINI EUKLIDAS“ NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMŲ ŠVENTĖ
2018 m. gegužės 18 d. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje įvyko Vilniaus miesto 8–9 klasių mokinių matematikos konkurso „Mini Euklidas“ nugalėtojų apdovanojimų šventė.
Konkurso tikslai:
1. Skatinti mokinių domėjimąsi matematika, ugdyti jų kūrybiškumą, matematinę kultūrą ir matematinį mąstymą.
2. Padėti pasirengti tarptautiniam matematikos konkursui „Euklidas“ bei kitiems matematikos konkursams ir olimpiadoms.
3. Skatinti mokinių motyvaciją rinktis su matematika susijusias specialybes.

Konkursas vyko dviem etapais: pirmame (mokykliniame) etape dalyvavo 379 mokiniai iš 31 mokyklos, antrame (miesto) – 68 mokiniai. Nugalėtojais tapo:
I vieta
1.Gustas Pranskietis, 8 kl.,Vilniaus jėzuitų gimnazija, mokytoja Danguolė Kasinskienė
II vieta
1. Petras Radžiūnas, I kl., Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, mokytoja Danutė Miklienė
2. Erikas Cicėnas, I kl., Vilniaus Antakalnio gimnazija, mokytoja Regina Radavičienė
III vieta
1. Rimantas Naina, I kl., Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, mokytoja Vera Čijunskienė
2. Skullerud Per Magnus, I kl., Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, mokytoja Dana Kanclerienė
3. EdvinPudovas, I kl., Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija, mokytoja Galina Strigo

Pasižymėjo
1. Rūta Rupeikaitė, 8 kl.,Vilniaus jėzuitų gimnazija, mokytoja Danguolė Kasinskienė
2. Konstantinas Paukštė, 8 kl., Vilniaus jėzuitų gimnazija, mokytoja Danguolė Kasinskienė
3. Karolė Simona Motiejūnaitė, 8 kl.,Vilniaus jėzuitų gimnazija, mokytoja Danguolė Kasinskienė
4. Augustas Kapleris, 8 kl., Vilniaus jėzuitų gimnazija, mokytoja Danguolė Kasinskienė
5. Arnas Treimakas, I kl., Vilniaus jėzuitų gimnazija, mokytoja Danguolė Kasinskienė
6. Kasparas Čiurlionis, I kl., Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, mokytojas Antanas Apynis
7. Artiom Tretjakovas, I kl., Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija, mokytoja Irina Žernakova
8. Ivar Račinskij, I kl.,Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija,mokytoja Irina Žernakova
9. Aldas Lenkšas, 8 kl.,Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, mokytoja Jadvyga Jachimovič
10. Monika Žemgulytė, 8 kl., Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija, Daiva Gerbutavičienė
11. Tomas Dambrauskas, 8 kl., Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, mokytoja Galina Malakauskienė
12. Adomas Traubas, 8 kl., Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, mokytoja Galina Malakauskienė
13. Urtė Šichaitė, 8 kl., Vilniaus Taikos progimnazija, mokytoja Inga Jomantienė
Mokiniai bei jų mokytojai buvo apdovanoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
Sveikiname nugalėtojus!


ŠVENTINĖ LENKŲ EISENA VILNIUJE
2018 m. gegužės 5 d. Vilniuje vyko eisena, skirta Lenkijos ir lenkų užsienyje dienai, Gegužės 3-osios Konstitucijai, Lietuvos valstybės bei Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100-čiams paminėti. Šventinėje eisenoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos bendruomenė. Eisena žygiavo nuo Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu, per Katedros aikštę, Pilies ir Didžiosios gatvėmis iki Aušros Vartų. Čia, Aušros Vartų koplyčioje, prie stebuklingojo Marijos paveikslo buvo aukojamos Šv. Mišios.
Egzaminatorius.lt


Mokinių ugdymo karjerai
informacinė svetainė

VILNIAUS APSKRITIES
ADOMO MICKEVIČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA


Spartusis belaidis
internetas


Švietimas

Elektroninis dienynas


Švietimo tinklas
Nacionalinis egzaminų
centras
Švietimo ir mokslo
ministerija
E-mokykla
Pedagogų profesinės
raidos centras
Švietimo informacinių
technologijų centras
LITNET mokykloms
Švietimo aprūpinimo
centras
Švietimo plėtotės
centras
Rodzina szkół
im. Jana Pawła II
ELEKTRONINĖ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA
11 klasei
Edinburgo hercogo
(DofE) apdovanojimai
V. Druskio g. 11, LT-04306 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 244 4504
el. paštas rastine@jonopauliausgimnazija.vilnius.lm.lt