Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija  
Pradžia Kontaktai
SEMINARAS „MOKSLEIVI, PLANUOK SAVO KARJERĄ ŠIANDIEN“
2015 m. balandžio 15 d. mūsų gimnazijos III klasių mokiniai dalyvavo Jaunimo darbo centro seminare „Moksleivi, planuok savo karjerą šiandien“. Seminaro metu mokiniai sužinojo karjeros planavimo būdus ir atliko savęs pažinimo testą. Mokinius lydėjo klasių auklėtojai. Renginį organizavo karjeros koordinatorė Diana Judkevič.
SUSITIKIMAS SU VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRO ATSTOVU
2015. m. balandžio 20 d. vyko pirmų klasių mokinių susitikimas su Vilniaus statybininkų rengimo centro atstovu. Gerb. Jonas papasakojo apie mokyklą, parodė filmuką ir pristatė profesijų įgijimo galimybes. Po pristatymo įstaigos atstovas noriai atsakinėjo į mokinių klausimus.
IŠVYKA Į MENŲ SPAUSTUVĘ
2015 m. balandžio 15 d. mokiniai turintys teatro dalyką aplankė Menų spaustuvę, įsikūrusią pačiame Vilniaus senamiestyje. Gerb. Jolita papasakojo apie spaustuvės istoriją bei spaustuvėje esančių teatrų veiklą.


IŠVYKA Į NIDZICĄ
2015 m. kovo 25–28 dienomis Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos mokiniai lankėsi nedideliame Lenkijos miestelyje – Nidzica. Išvyka organizuota Mokyklų komplekso № 1 Nidzicoje partnerystės ir abipusės sistemos bendradarbiavimo projekto rėmuose.
Viešnagės metu mūsų gimnazijos mokiniai turėjo galimybę dalyvauti lenkų, anglų, matematikos, chemijos, biologijos ir kūno kultūros pamokose. Kovo 27 dieną pramogų ir sporto arenoje Nidzicoje vyko festivalis, kuriame Lenkijos Mokslų akademijos darbuotojai, studentai ir mūsų mokiniai pristatė biologijos, chemijos ir fizikos eksperimentus Nidzicos mokyklų mokiniams. Mūsų mokiniai aplankė Nidzicos pilį ir Olštyno senamiestį, o Dzialdove (lenk. Działdowo) smagiai leido vakarą boulingo salėje. Išvykos metu mokiniai buvo apgyvendinti šeimose, kurių vaikai mokosi Mokyklų komplekse Nr 1.
Kovo 28 d. vyko atsisveikinimas su vadovybe, mokytojais, mokiniais bei tėvais pas kuriuos viešėjome. Mūsų mokiniai grįžo į Vilnių pilni teigiamų emocijų bei mielų prisiminimų. Nuoširdžiai dėkojame Mokyklų komplekso Nr 1 Nidzicoje direktoriui Artūrui Pacuška (lenk. Artur Pacuszka) , direktoriaus pavaduotojai Violetai Romanskai (lenk. Wioleta Romańska) ir visiems mokyklos bendruomenės nariams už svetingumą.

Daugiau informacijos rasite čia

ATVIRŲ DURŲ DIENA VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOJE
2015 m. kovo 25 d. mūsų gimnazijos III klasių mokiniai su mokytoja Liucina Gilevska dalyvavo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos renginyje – „Atvirų durų diena“. Mokiniams buvo suteikta galimybė ekskursijų metu savo akimis pamatyti naujausias kolegijos laboratorijas ir techninę įrangą. Po ekskursijų mokiniai rinkosi į meninės krypties kūrybinės dirbtuves „Tavo...erdvė“ ir technologinės krypties kūrybines dirbtuvėles „Robotukai“. Taip pat galėjo rinktis galimybę keliauti į karjeros ugdymo renginį „Žalia gatvė tavo karjerai“.
INTENSYVUS PROFESINIS VEIKLINIMAS – „MOKINIŲ MINI PRAKTIKA“
Remiantis 2014–2015 m. m. atlikto tyrimo „III–IV gimnazijos klasių mokinių poreikio pažinti profesiją“ duomenimis nuspręsta organizuoti intensyvų profesinį veiklinimą – „Mokinių mini praktika“.
2015 m. kovo 16–20 d. mūsų gimnazijos III–IV klasių mokinės Karolina Barkovska, Karolina Levdanskaja, Dominika Peško, Evelina Bacevič, Džastina Žemaitytė, Evelina Tomaševič, Ilona Maškevič, Agata Radulevič ir Gabriela Jasinska atliko praktiką įtaigose VšĮ „SOPA“ ir LPS „Solidarumas“. Merginos artimiau susipažino su psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko, administracijos darbuotojo ir laikraščio redaktoriaus profesijomis.
Veiklą organizavo profesinio veiklinimo organizatorė Vidutė Ališauskaitė ir karjeros koordinatorė Diana Judkevič.
SUSITIKIMAS SU VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS ATSTOVAIS
2015 m. kovo 18 d. II D klasės valandėlės metu mūsų gimnazijoje vešėjo atstovai iš Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos. Svečiai pristatė mokiniams savo mokyklos veiklą ir mokymosi galimybes.
Mokykla siūlo šias specialybes: siuvėjo, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, automobilių mechaniko, automobilių elektromechaniko. Mokslas yra nemokomas ir trunka 1–3 metus. Įgyjamas vidurinis išsilavinimas (išduodamas brandos atestatas) ir profesinė kvalifikacija (išduodamas profesinio mokymo diplomas).


VILNIAUS UNIVERSITETO INICIATYVA – STUDENTAI VIENAI DIENAI
2015 m. kovo 16–20 dienomis mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo Vilniaus universiteto iniciatyvoje – Studentas vienai dienai. Mokiniai turėjo galimybę stebėti realias paskaitas fakultetuose ir bent trumpam tapti tikrais studentais.
Tokio tipo renginiai padeda mokiniams apsispęsti, kokią studijų programą studijuoti ateityje, suteikia naujų žinių bei palieka pozityvius įspūdžius.
SUSITIKIMAS SU BALTSTOGĖS UNIVERSITETO EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETO ATSTOVAIS
2015 m. kovo 5 d. vyko III–IV klasių mokinių susitikimas su Baltstogės universiteto filialo Vilniuje dekanu prof. habil dr. Jaroslavu Volkonovskiu ir studentais. Dekanas papasakojo mokiniams apie studijų galimybes, pristatė studijų programas – Ekonomiką ir Informatiką bei naują programą – Europeistiką. Studijos trunka 3 metus, mokymas vyksta lenkų kalba, diplomas yra pripažįstamas Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose Europos šalyse. Studentai papasakojo apie lanksčią stipendijų sistemą ir studentišką gyvenimą. Po prezentacijos atstovai mielai atsakė į visus klausimus.
I VIETA OLIMPIADOJE
2015 m. vasario 27 d. vyko Vilniaus miesto lietuvių kalbos olimpiada 9–10 klasių mokiniams iš mokyklų tautinių mažumų mokomąja kalba. Gimnazijai atstovavo II A klasės mokinė Emilija Urbanovič. Įveikusi tris užduotis: kalbos vartojimo, rašymo ir kūrybinę, Emilija, surinkusi 107 taškus, užėmė I vietą ir vyks į respublikinę olimpiadą. Paruošė olimpiadai lietuvių kalbos mokytojos: Audronė Kuisytė-Zubkaitienė, Vilma Tamošaitienė.


Egzaminatorius.lt


Spartusis belaidis
internetas

Elektroninis dienynas


Švietimo tinklas
Nacionalinis egzaminų
centras
Švietimo ir mokslo
ministerija
E-mokykla
Pedagogų profesinės
raidos centras
Švietimo informacinių
technologijų centras
LITNET mokykloms
Švietimo aprūpinimo
centras
Mokytojų kompetencijos
centras
Švietimo plėtotės
centras
Rodzina szkół
im. Jana Pawła II
Egzaminų užduotys
ELEKTRONINĖ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA
11 klasei
Edinburgo hercogo
(DofE) apdovanojimai