Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
 
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 191715588. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 
Pradžia Kontaktai

MOKYTOJŲ DIENOS ŠVENTĖ
Mokytojų dienos šventės organizavimas tapo mūsų gimnazijos tradicija. Tačiau šiais metais ši šventė ypatinga tuo, kad XXIII laidos mokiniai, minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, pasitiko gimnazijos pedagogus kaip Šimtmečio mokytojus. Mokytojai pasinaudojo galimybe parašyti palinkėjimą būsimiems pedagogams knygoje „Mokytojų profesija po 100 metų“. Tuomet šventė persikėlė į Disneilendo pasaulį, kur „Disney“ veikėjai sveikino mokytojus Mokytojų dienos proga, vaišino saldainiais, siūlė įvairiausių pramogų bei kvietė mokytojus nusifotografuoti prie specialiai šiai šventei įrengtos foto sienelės. Ilgosios pertraukos metu mokiniai pakvietė mokytojus į mini koncertą, po kurio vaišino užkandžiais. Gimnazijos absolventai taip pat aplankė darželio „Vilija“ ir Jono Paulius II progimnazijos mokytojus.
Pertraukų metu iš mokyklinio radijo skambėjo pageidavimo koncerto melodijos.
Antrų klasių mokiniai paruošė pramoginę programą „Viena erudito gyvenimo diena“. Mokytojams teko dirbti grupėse ir atlikti įvairias užduotis. Niekam nepritrūko geros nuotaikos ir šypsenų. Visi puikiai linksminosi atlikdami dailės, matematikos, gamtos mokslų užduotis. Atrado užkoduotus frazeologizmus, žaidė laivų mūšį, statė Eifelio bokštą ir simboliškai ištiesė savo delnus perduodami tas vertybes, kurios, jų manymu ,yra gyvenime svarbiausios.
Renginio pabaigoje mokytojams buvo įteikti simboliniai eruditų pažymėjimai ir dovanėlės.


MOKYMAI „MOKYKLINĖS BENDRAAMŽIŲ MEDIACIJOS“
2018 metų rugsėjo 27 d. – spalio 4 d. mūsų gimnazijoje vyko mokymai pagal projektą „Mokyklinės bendraamžių konfliktų mediacijos įgyvendinimas lenkų mokyklose Lietuvoje: Vilniaus S. Konarskio mokykloje ir Jono Pauliaus II gimnazijoje“. Mokymuose dalyvavo Jono Pauliaus II gimnazijos ir Vilniaus Simono Konarskio mokyklos mokytojų ir mokinių grupės. Mokymus vedė Katarzyna Stryjek, Gdansko mokyklinės bendraamžių mediacijos centro mediacijos trenerė, bei Jolanta Tupko Mazur, teisininkė, lektorė, praktikuojanti mediatorė, S. Konarskio mokyklos meditacijos centro vadovė.
Mediacijos – nauja sritis, kuria vis daugiau žmonių naudojasi spręsdami įvairius konfliktus. Mediacija – taikus ginčų sprendimo būdas, kuriam padeda trečia neutrali šalis.
Mokymų metu būsimieji mediatoriai ugdė komunikacijos bei bendradarbiavimo kompetencijas, susipažino su meditacijos principais, tikslais, eiga, etapais. Įgytas žinias panaudojo praktiškai, dirbdami grupėse mokėsi taikiai spręsti konfliktus.
Mokymų pabaigoje buvo įteikti diplomai. Baigiamuosius pranešimus skaitė Jono Pauliaus II gimnazijos direktorius Adam Blaškevič, Vilniaus Simono Konarskio direktorius Valerijus Jaglinski, Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis, Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos pirminikas Gžegož Sakson. Renginio pabaigoje pasirodė vokalinis ansamblis „Ad’Astra“ su vadove Božena Sokolinska.


EDUKACINĖ IŠVYKA
2018 m. rugsėjo 27 d, pirmųjų klasių mokiniai lankėsi „Lituanistikos židinio“ muziejuje. Jie buvo supažindinami su židinyje eksponuojamomis knygomis ir kitais kalbininkams labai reikalingais dokumentais. Taip pat turėjo galimybę „žaisti“ su unikaliais kalbos žaislais. Mokiniai galėjo patirti, kad kalba – tai gyvas, įdomus reiškinys, kurio galima ne tik mokytis, bet ir žaisti, atrasti patiems, paliesti rankomis.


IŠVYKA Į VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO IR VINCO KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS MEMORIALINIUS BUTUS-MUZIEJUS
2018 m. rugsėjo 27 d. gimnazijos IV klasių mokiniai išvyko aplankyti didžių Lietuvos rašytojų – Vinco Mykolaičio-Putino ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus – memorialinius butus-muziejus, esančius Vilniuje, Tauro gatvėje 10.
Nekantraudami pagilinti savo žinias apie mėgstamus rašytojus, mokiniai pradėjo ekskursiją Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute. Maloniai sutikusi ir su lankytojais susipažinusi gidė Austėja ilgai nelaukdama pradėjo edukaciją. Nors su dauguma rašytojo biografijos faktų mokiniai jau susipažinę, pasakojimo klausytis buvo įdomu, nes informaciją papildė skaidrės su dar nematytomis Vinco Mykolaičio-Putino nuotraukomis. Dėmesį pritraukė ir apsilankymas trijuose memorialinio buto kambariuose: svetainėje, rašytojo darbo kabinete bei miegamajame. Sukaupti eksponatai, kurių rinkinį sudaro autentiški rašytojo baldai, asmeniniai daiktai, knygos ir kita įvairi medžiaga, susijusi su Mykolaičio-Putino kūryba, gyvenimu ir asmenybe, perteikė intelektualiai turtingą rašytojo namų atmosferą.
Ne mažiau patiko ekskursija po Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinį butą-muziejų. Charizmatiškas ekskursijos vadovas Vladas Turčinavičius švietimą apie rašytoją ir jo kūrybą pradėjo trumpai pristatydamas biografiją. Įdomu buvo sužinoti tai, jog Vincas Krėvė – tai vienas žinomiausių XX a. orientalistų Europoje. Tą faktą patvirtino jo domėjimasis Rytų kultūra, parengta daktaro disertacija „Apie Budos ir Pratjekabudos vardų kilmę“. Įdomus gyvenimo faktas – santuoka su karaimų tikėjimo moterimi Rebeka Karak. Įžymiausią Vinco Krėvės kūrinį „Skirgaila“ grupė geriau pažino pažiūrėjusi H. Vancevičiaus režisuoto spektaklio atskirų scenų įrašus. Be to, didelį įspūdį paliko buto svetainėje kabantis dailininko Justino Vienožinskio tapytas rašytojo portretas.
Abudu apsilankymai paliko tik geras emocijas ir papildė mokinių žinių bagažą, kuris neabejotinai privers kartojantis medžiagą prieš lietuvių kalbos valstybinį egzaminą.
IV B klasės mokinė Patricija Petkevičiūtė


EKSKURSIJA Į ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIĄ
Ruduo – tai ne tik metų laikas, kai mokiniai suguža į klases ir stropiai mokosi, bet ir puikus metas pasivaikščioti po rudeninį Vilnių. Būtent 2018 m. rugsėjo 27 dieną Jono Pauliaus II gimnazijos IV klasių mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Egle Ratkevičiene ir tikybos mokytoja BrygidaNadtočij-Bezručkina išsiruošė į išvyką į Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. Stropūs mokiniai: Daniel Daniševski, Elžbieta Končanina, Julius Valma, Rafal Barilovič bei Evald Platkovski, pasidalino savo žiniomis apie barokinio stiliaus, lotyniško kryžiaus formos bažnyčią su savo klasės draugais. Mokiniai turėjo galimybę ne tik pagilinti žinias apie bažnyčios istoriją, bet ir sužinojo daug įdomių dalykų apie LDK etmoną, Vilniaus vaivadą Mykolą Kazimierą Pacą, kurio lėšomis buvo pastatyta bažnyčia pagal lenkų architekto Jano Zaoro projektą (1668-1701 metais). Įėjus į vidų, atsiveria milžiniška erdvė, pilna puošmenų ir simetriškų raštų su dviem tūkstančiais stiuko statulų bei daugybe freskų, reljefų, religinių paveikslų (Šv. Marijos ir „Vilniaus maro“ paveikslai). Pakėlus galvą į viršų galima apsvaigti nuo detalių gausos, raštų ir elegantiškos baltos spalvos grožio. Bažnyčia su 13 koplyčių, XIX amžiaus paauksuota rokokine sakykla, barokine marmurine krikštykla ir laivą imituojančiu sietynu yra praminta „baroko perlu“.
Aplankius Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią pirmą kartą gali užgniaužti kvapą kiekvienam, nesvarbu, ar ją lanko tikintysis, ar ne. Tai vieta, kurioje privalai elgtis santūriau, mąstyti šiek tiek giliau. Jei ne dėl ramios, dvasingos atmosferos, tai dėl bažnyčios grožio.
IV C klasės mokinys Daniel Doveiko


EKSTERNAI PRAŠYMUS TURI PATEIKTI IKI SPALIO 24 DIENOS
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas –asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2018-2019 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos galės teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki spalio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki spalio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Pateikdamas prašymą savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtos bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

ISTORIJOS PAMOKA
2018 m. rugsėjo 25 d. gimnazijos bendruomenė dalyvavo istorijos pamokoje, kurios metu susitiko su ponia Kristina Kosmahl iš Varšuvos. Ponia Kristina pasidalino savo prisiminimais apie II Pasaulinio karo įvykius.
1944 m. ji, 12 metų mergaitė, kartu su mama buvo išvežta į koncentracijos stovyklą Ravensbriuke, o vėliau pateko į Buchenvaldą. Ji buvo viena iš tų moterų, kuri kartu su mama išgyveno „mirties kelyje“ (iš 1000 moterų liko gyvos tik 86). Moksleiviai ir mokytojai klausėsi ponios Kristinos pasakojimo apie badą ir šaltį, situacijų žiaurumą, kuriame atsidūrė moterys. Širdingai dėkojame poniai Kristinai ir jai lydintiems asmenims už ryžtą ir norą pasidalinti prisiminimais iš vaikystės.


SUSITIKIMAS SU EDUKACINĖS BENDROVĖS „KALBA.LT“ ATSTOVU
2018 m. rugsėjo 26 d. mūsų gimnazijos III klasių mokiniai susitiko su didžiausios kalbų mokyklos Lietuvoje „Kalba.lt“, studijų užsienyje atstovu Danieliumi Murzin.
P. Danielius supažindino mokinius su užsienio šalių švietimo sistemos skirtumais, informavo, kokių reikėtų dokumentų norint stoti į užsienyje esančias kolegijas ir universitetus. Atstovas plačiai papasakojo apie studijų privalumus bei trūkumus Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje ir Danijoje. Taip pat informavo mokinius apie nemokamas konsultacijas ir maloniai kvietė pasinaudoti šia galimybe.
STUDFESTAS – DIDŽIAUSIAS LIETUVOJE KARJEROS FESTIVALIS
2018 m. rugsėjo 26 d. Jono Pauliaus II gimnazijoje vyko I–II klasių mokinių susitikimas su Studfesto konferencijos atstovais. Festivalio atstovė pristatė renginio programą ir pranešėjus bei pakvietė visus į didžiausią Lietuvoje karjeros festivalį, kuris šiais metais vyks Kaune, spalio 25 d. Žalgirio arenoje.
INTEGRUOTA ANGLŲ KALBOS IR UGDYMO KARJERAI PAMOKA „NEMOKAMAS IŠSILAVINIMAS UŽSIENYJE“
2018 m. rugsėjo 26 d. vyko integruota anglų kalbos ir ugdymo karjerai pamoka „Nemokamas išsilavinimas užsienyje“. Pamokoje dalyvavo IV klasių mokiniai. Pamoka buvo organizuota dalyvaujant Baltic Council for International Education direktorei Jurgitai Gruodienei, kuri angliškai pristatė nemokamo išsilavinimo užsienyje galimybes, statistiką, šių dienų aktualijas užsienio rinkoje. Po pristatymo mokiniai kartu su atstove ir mokytojomis tęsė diskusija šia tema. Pamoką organizavo anglų kalbos mokytoja Marija Klečkovska ir ugdymo karjerai mokytoja Diana Judkevič.


Egzaminatorius.lt


Mokinių ugdymo karjerai
informacinė svetainė

VILNIAUS APSKRITIES
ADOMO MICKEVIČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA


Spartusis belaidis
internetas


Švietimas

Elektroninis dienynas


Švietimo tinklas
Nacionalinis egzaminų
centras
Švietimo ir mokslo
ministerija
E-mokykla
Pedagogų profesinės
raidos centras
Švietimo informacinių
technologijų centras
LITNET mokykloms
Švietimo aprūpinimo
centras
Švietimo plėtotės
centras
Rodzina szkół
im. Jana Pawła II
ELEKTRONINĖ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA
11 klasei
Edinburgo hercogo
(DofE) apdovanojimai
V. Druskio g. 11, LT-04306 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 244 4504
el. paštas rastine@jonopauliausgimnazija.vilnius.lm.lt