Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
 
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija  
Pradžia Kontaktai

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ MATEMATIKOS KONKURSO „MINI EUKLIDAS“ NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMŲ ŠVENTĖ.
2016 m. gegužės 19 d. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje įvyko Vilniaus miesto mokinių matematikos konkurso „Mini Euklidas“ nugalėtojų apdovanojimų šventė.

Konkurso tikslai:
1. Skatinti mokinių domėjimąsi matematika, ugdyti jų kūrybiškumą, matematinę kultūrą ir matematinį mąstymą.
2. Padėti pasirengti tarptautiniam matematikos konkursui „Euklidas“ bei kitiems matematikos konkursams ir olimpiadoms.
3. Skatinti mokinių motyvaciją rinktis su matematika susijusias specialybes.

Konkursas vyko dviem etapais: pirmame (mokykliniame) etape užsiregistravo ir dalyvavo 558 8, 9-ų (I gimnazijų) mokiniai iš 31 mokyklos, antrame (miesto) 147 mokiniai iš 27 mokyklų. Nugalėtojais tapo:
I vieta
1. Goda Žukauskaitė, I kl., Vilniaus Karoliniškių gimnazija, mokytoja metodininkė Rima Ignatavičienė
II vieta
1. Alina Paliulionytė, I kl., Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, mokytoja ekspertė Violeta Bugailiškytė
2. Ema Sinkevičiūtė, 9 kl., Vilniaus S. Konarskio mokykla, mokytoja metodininkė Janina Kostecka
3. Viktorija Prokofjeva, I kl., Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija/progimnazija, mokytojas metodininkas Vitalij Kuzborskij
III vieta
1. Vakarė Punelytė, 8 kl., Vilniaus Taikos progimnazija, vyr. mokytoja Inga Jomantienė
2. Vaiva Gylytė, I kl., Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, mokytoja ekspertė Irma Gecevičiūtė
3. Povilas Mačiulis, I kl., Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, mokytoja metodininkė Danutė Miklienė
4. Julius Valma, I kl., Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija, mokytoja metodininkė Galina Goloburdo

Pasižymėjo
1. Mantas Auruškevičius, I kl., Vilniaus Žirmūnų gimnazija, mokytoja metodininkė Rūta Mazūrienė
2. Andrej Demidenko, 8 kl., Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija, vyr. mokytoja Elmira Manatova
3. Augustina Lialkaitė, I kl., Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, mokytoja ekspertė Violeta Bugailiškytė
4. Rytis Stankevičius, I kl., Vilniaus Žirmūnų gimnazija, mokytoja metodininkė Rūta Mazūrienė
5. Viktorija Ilkevič, I kl., Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija, mokytoja metodininkė Lucija Kačemceva
6. Emilija Statinaitė, I kl., Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija, mokytoja metodininkė Daiva Gerbutavičienė
7. Simonas, Dambrauskas, 8 kl., Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, mokytoja metodininkė, Galina Malakauskienė
8. Evelina Viktorija Buračevskaja, 8 kl., Vilniaus Taikos progimnazija, vyr. mokytoja Liucija Jermakova
9. Silvija Vaitiekūnaitė, I kl., Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, mokytoja ekspertė
Irma Gecevičiūtė
10. Diana Lisatovič, I kl., Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija/progimnazija, mokytojas metodininkas Vitalij Kuzborskij
11. Emilis Radlinskas, I kl., Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, mokytoja ekspertė
Irma Gecevičiūtė
12. Linas Šinkūnas, I kl., Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, mokytoja ekspertė
Irma Gecevičiūtė
13. Benita Avdejenkovaitė, I kl., Vilniaus Gabijos gimnazija, vyr. mokytoja Marija Siliuk.
14. Jevgenijus Syrickis, I kl., Vilniaus Žemynos gimnazija, mokytoja ekspertė Gražina Baltuškienė
Mokiniai bei jų mokytojai buvo apdovanoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Konkurso iniciatorė ir organizatorė Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Krystyna Čuprynska.
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos 3 klasių mokiniai Justyna Gasparovič, Eva Nedzvecka, Karina Okunevičiūtė ir Martin Kondratavičius parengė prezentacija: ,,Fraktalai. Serpinskio medis“, o 4 klasės mokinė Emilija Gasparovič gruodama kanklėmis atliko RoJean Loucks kūrinį „Atsiprašymas“.
Dėkojame konkurso iniciatoriai!
Sveikiname nugalėtojus!
PASIENIEČIO PROFESIJĄ
Informuojame, kad Pasieniečių mokykla šiais metais kviečia mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją. Jaunuoliai, pageidaujantys mokytis Pasieniečių mokykloje, turi kreiptis pagal gyvenamąją vietą siuntimo į Tarnybos rinktinių Bendrųjų reikalų skyrius, pateikdami prašymus ir reikiamus dokumentus.
Pretenduojantis į vidaus tarnybą asmuo turi būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą, būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 60 metų, turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, esantis tokios sveikatos būklės bei tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje, ir esantis nepriekaištingos reputacijos, būti baigęs vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą ar kitą švietimo įstaigą vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus.
Šiemet pretendentų atrankoje yra pasikeitimų. Pretendentai, nustatyta tvarka gavę siuntimus iš Tarnybos rinktinės, Pasieniečių mokyklos Dokumentų priėmimo komisijai turi pateikti dokumentus nurodytus atrankos taisyklėse. Pretendentai dokumentus pateikia nustatytu dokumentų priėmimo terminu. Tikslų dokumentų priėmimo terminą ir vietą Pasieniečių mokykla skelbia internetinėje svetainėje www.pasienietis.lt. Taip pat keitėsi pretendentui skiriamų papildomų balų sistema, bendrojo fizinio pasirengimo patikrinimo tvarkos reikalavimai.
Pretendentai į Pasieniečių mokyklą bus priimami rugpjūčio mėnesį. Atranka Pasieniečių mokykloje bus vykdoma trimis etapais. Pirmasis etapas – pretendentų bendrojo fizinio pasirengimo patikrinimas, antrasis etapas – pretendentų žinių ir gebėjimų patikrinimas ir trečiasis – pretendentų konkursinio balo nustatymas.
Pasieniečių mokykla yra profesinio mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus pasieniečius, besirūpinanti pareigūnų mokymu, jų kvalifikacijos tobulinimu. Ji įsikūrusi Vilniaus rajone, Medininkuose. Čia kursantams sudarytos puikios mokymosi ir buities sąlygos. Pasieniečių mokykloje mokslai trunka 1,5 metų. Kursantai yra aprūpinami uniformine apranga, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka gauna stipendiją (vidutiniškai apie 140 Eur). Kursantams, baigusiems Pasieniečių mokyklą, išduodami profesinio mokymo diplomai ir kiti pažymėjimai, jiems suteikiama pasieniečio profesinė kvalifikacija. Vadovaujantis Stojimo į vidaus tarnybą sutartimi, visi absolventai įdarbinami Tarnybos padaliniuose. Norintiems mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją daugiau informacijos apie Pasieniečių mokyklą ir atrankas galima rasti interneto tinklalapiuose: www.pasienietis.lt, www.pasienis.lt.

PRETENDENTŲ BENDROJO FIZINIO PASIRENGIMO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

ATRANKOS TAISYKLĖSKONCERTAS SKIRTAS GEGUŽĖS 3 KONSTITUCIJAI PAMINĖTI
2016 m. gegužės 3 d. I C klasės mokiniai pakvietė gimnazijos bendruomenę į koncertą, skirtą gegužės 3 konstitucijai paminėti. Mokiniai deklamavo eilėraščius ir pristatė trumpą istoriją apie 1791 metų gegužės 3 konstituciją. Tą dieną koncerte dalyvavo liaudies ansambliai „Vilija“ ir „Stokrotki“.
Gimnazijos atstovai su direktoriumi dalyvavo renginyje Rasų kapinėse.
SUSITIKIMAS SU VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRO ATSTOVU
2016 m. balandžio 17 d. vyko pirmų klasių mokinių susitikimas su Vilniaus statybininkų rengimo centro atstovu. Jis papasakojo apie mokyklą, parodė filmuką ir pristatė profesijų įgijimo galimybes. Po pristatymo noriai atsakinėjo į mokinių klausimus.
SPEKTAKLIS „KAIMYNIŠKI REIKALAI“
2016 m. balandžio 14 d. mūsų gimnazijos III klasių mokiniai, teatro pamokos ir teatro studijos nariai, gimnazijos bendruomenei pristatė spektaklį „Kaimyniški atsiskaitymai“, o balandžio 20 d. dalyvavo XX teatro festivalyje Lenkų kultūros namuose.
KATYNĖ. MŪSŲ ATMINTYJE...
Tai jau 76-osios brutalių žudynių, įvykdytų pagal Sovietų Sąjungos valdžios įsakymą lenkų karininkams, metinės. Balandžio 13-ąją mūsų mokyklos aktų salėje pirmų bei trečių klasių mokiniai pagerbė lenkus, nužudytus NKVD pareigūnų. Katynės pamoką parengė ketvirtų klasių mokiniai (Michal Stankevič, Marlena Zenkevič, Grzegorz Oleškevič, Evelina Kološevska, Karolina Levdanskaja ir Jaroslav Macutkevič). Andrzej Ivaško bei Emilia Gasperovič ceremoniją pagražino daina. Agata Radulevič akimirkas užfiksavo nuotraukose. Šeštą kartą gavome vainiką su užrašu „Katynės aukoms – nuo Zygmunto Kosilovič šeimos“, kurį atsiuntė ponia Marija iš Gdansko, Zygmunto Kosilovič – gydytojo, pareigūno, kilusio iš Vilniaus - sesuo. Pagal tradiciją mokyklos kieme, šalia Atminties Ąžuolo sudėjome gėles.


KINO PAVASARIS
Balandžio mėnesį, Vilniuje vykstant „Kino pavasariui“, Joana Butkevič, Andžej Ivaško, Evelina Tylingaitė ir Elžbieta Tupikovska su mokytoja Audrone Kuisyte-Zubkaitiene dalyvavo dviejų dokumentinių filmų – „Ateljė „Rojaus drabužiai“ (rež. Albina Griniūtė) ir „Perlinė saga“ (rež. Patricio Guzman) peržiūrose pagal projektą „Kino gestai“ („Moving Cinema“). Po peržiūrų vyko filmų aptarimas su kitų mokyklų, projekto dalyvių,
bendraamžiais.
Daugiau informacijos:
www.facebook.com
kinopavasaris.lt - Perlinė saga
kinopavasaris.lt - Ateljė „Rojaus drabužiai“
VISI KELIAI VEDA Į ŽMOGŲ
Jau kelintą kartą mūsų gimnazijos mokytojai su mokiniais organizuoja kūrybines veiklas Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. 2016 m. balandžio 18 dieną bibliotekos susitikimų erdvėje „Po skliautu“ I B klasės mokiniai Andrijevska Melanija, Andruškevič Gabrielė, Andruškevič Justina, Giliun Valdemar, Kološevska Silvija, Maksimovič Tomaš, Osipovič Rafal, Rynkovičiūtė Dominyka, Rusecka Karolina su mokytojomis Audrone Kuisyte-Zubkaitiene ir Alina Maštaler organizavo poetinę popietę „Visi keliai veda į žmogų“ iš „Knygų piligrimų“ ciklo.


SUSITIKIMAS SU VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO ATSTOVAIS
2016 m. balandžio 18 d. mūsų I klasių mokiniai susitiko su Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro atstovais. Įstaigos darbuotojai pristatė mokymosi galimybes Administravimo ir paslaugų, Energetikos ir mechatronikos bei Transporto ir verslo skyriuose. Po prezentacijos svečiai mielai atsakinėjo į visus kilusius klausimus.
XI TALENTŲ KONKURSAS
2016 m. balandžio 13 d. mokinių savivaldos atstovai organizavo XI Talentų konkursą, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai. I–III klasių mokiniai gimnazijos scenoje demonstravo savo išskirtinius sugebėjimus.
Konkurso GRAND PRIX laimėjo III A klasės mokinė Evelina Romanovska, kuri atliko dainą „Delnas“.

Keliose kategorijose buvo išrinkti LAUREATAI:

Dainomis žiūrovus sužavėjo Elžbieta Kurkulionytė, II A kl. Šokio kategorijoje laureate tapo Kotryna Mackevič, I C kl. Savo kūrybiniais darbais komisiją nustebino Justyna Olenkovič iš III A kl., o fotografijomis – Anastazija Arapova, III C kl. ir Rafal Osipovič iš I B kl. Ervin Rogoža, II C kl. mokinys sužavėjo publiką ir komisiją improvizacija su gitara.

Konkurso finale savo vaidinimą apie mokyklą pristatė 3 klasių mokiniai.

Konkursą vedė I B klasės mokiniai Gabriela Andruškevič ir Tomaš Maksimovič. Atsakingi už aparatūrą buvo I B kl. mokiniai Konrad Žilinski ir Edvin Suchodolski.

Renginio rėmėjai: Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, Multikino, kino teatras „Sklalvija“ ir Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija.


Egzaminatorius.lt


Mokinių ugdymo karjerai
informacinė svetainė

VILNIAUS APSKRITIES
ADOMO MICKEVIČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA


Spartusis belaidis
internetas

Elektroninis dienynas


Švietimo tinklas
Nacionalinis egzaminų
centras
Švietimo ir mokslo
ministerija
E-mokykla
Pedagogų profesinės
raidos centras
Švietimo informacinių
technologijų centras
LITNET mokykloms
Švietimo aprūpinimo
centras
Mokytojų kompetencijos
centras
Švietimo plėtotės
centras
Rodzina szkół
im. Jana Pawła II
Egzaminų užduotys
ELEKTRONINĖ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA
11 klasei
Edinburgo hercogo
(DofE) apdovanojimai