Pagalbos mokiniui specialistai

Diana Judkevič

Pareigos

Ugdymo karjerai specialistė

El. paštas

diana.judkevic@gmail.com

 

Liucina Gilevska

Pareigos

Psichologė

El. paštas

vjpgps@gmail.com

 

Marta Vitienė

Pareigos

Visuomenės sveikatos specialistė

El. paštas

marta.vitiene@vvsb.lt

 

Jadvyga Aleksandra Vysocka

Pareigos

Socialinė pedagogė

El. paštas

vjpgsoc@gmail.com