Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2018 metai

Ugdymo skyriaus vedėjas

857 EUR

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

3

 

Bibliotekininkas

346 EUR

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2

 

Būrelių vadovai

201 EUR

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2

 

Mokytojai (nepagrindinės pareigos)

440 EUR

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

12

 

Mokytojai (pagrindinės pareigos)

1014 EUR

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

33

 

2019 metai II ketvirtis

Ugdymo skyriaus vedėjas

1332 EUR

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

3

 

Bibliotekininkas

461 EUR

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2

 

Būrelių vadovai

457 EUR

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2

 

Mokytojai (nepagrindinės pareigos)

1209 EUR

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

12

 

Mokytojai (pagrindinės pareigos)

2131 EUR

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

33