Nuostatai

VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS NUOSTATAI

Vizija

Gimnazija – šiuolaikinė švietimo institucija, krikščioniškos etikos pagrindu ugdanti kūrybišką, kritiškai mąstančią asmenybę, puoselėjančią nacionalinę tapatybę, atvirą kultūrų dialogui.

Misija

Gimnazija:

  • ugdo I–IV gimnazijos klasių mokinius, vykdydama pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą;
  • siekia visų mokinių pažangos, užtikrindama, kad kiekvienas mokinys pasiektų aukščiausią įmanomą pasiekimų lygmenį;
  • diegia humanistines vertybes, formuoja tautinį identitetą;
  • teikia savarankiško, aktyvaus ir atsakingo gyvenimo pagrindus;
  • skatina visokeriopą visų mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą ir atsakomybę už savo veiklos rezultatus;
  • realizuoja partnerystės ryšius su socialiniais partneriais.

Vertybės

Mokymasis
Atsakingumas
Kūrybiškumas
Bendradarbiavimas
Tautinių tradicijų puoselėjimas
Pilietiškumas ir atvirumas kultūrų įvairovei

Filosofija

„Turite iš savęs reikalauti, net jei kiti iš jūsų nereikalauja.“ (šv. Jonas Paulius II)