Sveikatos priežiūra

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ 

Marta Vitienė
Medicinos kabinetas 
El. paštas marta.vitiene@vvsb.lt
Tel. +370 690 37 538

DARBO LAIKAS

Pirmadienis
Antradienis 9.00–12.00 pietų pertrauka 12.00–12.30
Trečiadienis 9.00–16.00 pietų pertrauka 12.00–12.30
Ketvirtadienis 12.30–16.00 pietų pertrauka 12.00–12.30
Penktadienis 12.30–15.30 pietų pertrauka 12.00–12.30

Pastaba: darbo grafikas galioja iki 2023-11-27

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 

Nemokama pagalba sergantiems valgymo sutrikimais Vilniaus mieste

Gimnazijos sveikatos priežiūros specialisto veikla 

  • Sveikatos ugdymo ir mokymo veiklų inicijavimas ir vykdymas.
  • Konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams sveikatos saugojimo klausimais.  
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos bei asmens higienos įgūdžius. 
  • Pirmosios pagalbos teikimas pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų bei kitais nenumatytais atvejais. 
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes. 
  • Bendradarbiavimas su gimnazijos bendruomene, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos specialistais.
  • Dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.