Ugdymo proceso organizavimas 2019–2020 mokslo metais

  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2019 m. rugsėjo 2 d.
  • Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
  • Jei oro temperatūra žemesnė nei 25 laipsniai, mokiniai į gimnaziją gali nevykti. Ugdymo procesas į gimnaziją atvykusiems  mokiniams vykdomas,  Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo proceso trukmė

I–III gimn. klasės

2019 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. birželio 23 d.

 

IV gimn. klasės

2019 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. gegužės 22 d.

 

 

Nustatoma tokia pusmečių trukmė

Pirmas pusmetis

2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 17 d.

 

Antras pusmetis

2020 m. sausio 20 d. – birželio 23 d. (gegužės 22 d. – IV gimn. klasės)

 

 

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis

Rudens

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

 

Žiemos (Kalėdų)

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

 

Žiemos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

 

Pavasario (Velykų)

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.