Egzaminai

Valstybinių brandos egzaminų tvarka

2023–2024 mokslo metais brandos egzaminai ir brandos darbas IV gimnazijos klasės mokiniams, išskyrus lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, bus vykdomi vadovaujantis ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – BE tvarka) (nuoroda į BE tvarkos 2023 m. rugsėjo 11 d. pakeitimą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f030a90050a911ee81b8b446907f594f), o tarpiniai patikrinimai III gimnazijos klasės mokiniams ir lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas bus vykdomi vadovaujantis ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-1187 „Dėl Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – VBE tvarka) (nuoroda į teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e18db64050a911ee81b8b446907f594f). BE tvarka pakoreguota atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. tarpinių patikrinimų ir lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino organizavimas ir vykdymas vyks vadovaujantis VBE tvarka. BE tvarkoje reglamentuojamas tik mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų, išskyrus lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, brandos darbo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymas IV gimnazijos klasės mokiniams 2023–2024 mokslo metais. 2024–2025 mokslo metais galios tik VBE tvarka. III gimnazijos klasės mokiniai brandos darbą rinksis ir jis bus organizuojamas vadovaujantis šiuo metu rengiamu Brandos darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, kurio projektas švietimo bendruomenei derinti ir svarstyti bus pateiktas iki 2023 m. spalio mėn. pabaigos.

2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

TARPINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI