Mokyklinės mediacijos

MOKYKLINĖS IR BENDRAAMŽIŲ KONFLIKTŲ MEDIACIJOS

Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje nuo 2018 metų spalio 8 dienos pradėjo veikti Mokyklinės ir bendraamžių konfliktų mediacijos centro filialas.

Mokykla – tai vieta, kur nuolat susiduriama su įvairiais konfliktais – nuo smulkių nesusipratimų iki rimtų problemų.

Mediacija moko abipusio dialogo, pagarbos, taisyklių laikymosi, socialiai priimtino elgesio.

Mediacija – tai savanoriškas konfliktuojančių šalių bendravimas dalyvaujant abiem pusėms priimtinam mediatoriui, kuris vadovaujasi nešališkumo, neutralumo ir konfidencialumo principais.

Mokyklinės ir bendraamžių konfliktų mediacijos centro filialo vadovė Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos socialinė pedagogė Jadvyga Aleksandra Vysocka.

Mokyklinės ir bendraamžių konfliktų mediacijos centro filialo koordinatorė Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos psichologė Liucina Gilevska.

Mokyklinės ir bendraamžių konfliktų mediacijos centro prie Simono Konarskio mokyklos vadovė, mokyklinės ir bendraamžių konfliktų mediacijos centro filialo koordinatorė, mediatorė Jolanta Tupko-Mazur.