EKOLOGINIS PROJEKTAS „GAMTOS KŪRYBOS VERSMĖS BEIEŠKANT: SAUGOMOS TERITORIJOS“

2024-07-13
Diana Judkevič
image image image image image image image

2024 m. birželio 22–27 d. Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijoje surengta mobili ekologinė stovykla „Gamtos kūrybos versmės beieškant: saugomos teritorijos“. Stovykloje dalyvavo 40 mokinių, aktyviai įgyvendinusių programą Lietuvoje ir Lenkijoje. Stovyklos programa apėmė Europos gamtos paveldo pažinimą siekiant išsaugoti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ir jų buveines ateities kartoms, ekologinių problemų identifikavimą, haiku poezijos ir peizažų kūrybines dirbtuves, darnaus vystymosi, aktyvaus gyvenimo būdo, veiklos gamtoje. Daug dėmesio buvo skirta diskusijoms apie emocijas bei problemas, nagrinėjamos sprendimų galimybės, kurias kūrė patys mokiniai.

Per 6 stovyklos dienas mokiniai integravosi, vykdė įvairias įdomias veiklas grupėmis, poromis ir individualiai. Grupėse realizavo užsiėmimų ciklą „Vidinio pasaulio klimatas“ ir gilinosi į tokias temas kaip „Minčių higiena“, „Sveiki įpročiai“, „Saugok save, saugok aplinką“. Žygiavo Rokantiškių pažintiniu taku, Beščiadų kalnais, plaukė plaustais Sano upe, nagrinėjo Peremislio ir Vilniaus panašumus per daugiakultūriškumo prizmę, diskutavo ir pristatinėjo medžiagą, domėjosi, kokį CO2 pėdsaką gali palikti kiekvienas žmogus. Jie aptarė, ką galima pakeisti, kad būtų sumažintas neigiamas žmogaus poveikis Žemės būklei ir pagerėtų visų gyventojų gyvenimo kokybė, nes net ir nedideli pokyčiai turi didelę reikšmę. Poromis pasakojo istorijas pasitelkę „More than story“ metodą, rengė peizažų sesijas, samprotavo apie ekologines problemas. Individualiai žavėjosi gamtos grožiu, kūrė haiku poeziją, fiksavo atsimintinas akimirkas.  

Stovyklos apibendrinamoji refleksija pateikta koliažu, haiku poezijos ir peizažų paroda „Saugokime Europos gamtą: Lietuva, Lenkija“.

Taip pat parengtas informacinis stendas, kuriame kūrybiškai atsispindi projekto metu pasiekti tikslai, įvykdytos užduotys ir prisiminimai iš stovyklos. Šių metų rugsėjo mėnesį planuojamas užsiėmimų ciklas „mokinys mokiniui“, kurio metu projekto dalyviai pristatys projekto medžiagą savo klasėse ir vyks viktorina apie Lietuvos ir Lenkijos gamtos paveldą.

Ši stovykla nebūtų įmanoma be finansinės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paramos, kuri šiai veiklai skyrė 4000 eurų. Taip pat mokytojų A. Blaškevič, D. Judkevič, E. Zubel ir E. Voitukovič, kurie savanoriškai prisidėjo prie projekto realizavimo.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio projekto realizavimo!