KOVO 1-OJI – NACIONALINĖ „PRAKEIKTŲJŲ KARIŲ“ ATMINTIES DIENA

2024-04-09
Viktor Lozovski
image image image image image image image image image image

Kovo 1-oji – ankstyvas pavasaris, data, kai iš kalendorių puslapių mums atsiveria žydintis pasaulis. Ne tik gamta išgyvena savo žydėjimą – ši data lenkų širdyse yra Nacionalinė atminties diena. 1951 metais kovo 1 dieną 20:00 val. Varšuvos Mokotovo kalėjime Rakoveckos gatvėje prasidėjo egzekucija. Šūviais į pakaušį buvo nužudyti organizacijos „Laisvė ir nepriklausomybė“ nariai.

Mūsų gimnazijos moksleiviai šį įvykį pagerbė apsilankydami Tuskulėnų Rimties parke, kur dalyvavo lenkų ir lietuvių partizanų atminimo minėjime. Į šį renginį atvyko garbūs svečiai iš Lenkijos diplomatinės atstovybės Lietuvoje: ambasadorius Konstanty Radziwiłł bei Lenkijos karo atašė Lietuvoje pulkininkas Sławomir Pawlikowski. Jaunimas iš Vilniaus ir Nemėžio gimnazijų uždegė žvakes pagerbdami tuos didvyrius, kurie pamilo laisvę labiau už gyvybę. Kovo 6 dieną mūsų gimnazijoje vyko muzikinė akademija, skirta Nepalaužiamiems kariams. 2 D klasės moksleiviai pasidalijo savo refleksijomis iš renginio Tuskulėnuose, priminė susirinkusiems bendraamžiams apie šios dienos svarbą jauniems žmonėms bei akcentavo, kodėl reikia puoselėti savo tautinį identitetą.

Edvin Gaverski, 2 D klasė