Laisvės gynėjų diena

2024-01-30
Audronė Kuisytė-Zubkaitienė
image image image image image image

Sausio 13-osios išvakarėse minėjome Laisvės gynėjų dieną. Mokytojos Janina Volodkevič ir Audronė Kuisytė-Zubkaitienė pakvietė II A, II B ir II D klasių mokinius prie televizijos bokšto – į erdvę, kur 1991 metais beginkliai Lietuvos žmonės gynė savo teisę būti laisvi. Kai kuriems iš jų tai buvo paskutinė gyvenimo patirtis... Kai kuriems mokiniams šių metų sausio 12-oji buvo pirma patirtis prie televizijos bokšto. Mums prie jo lankantis gausiai snigo ir šalo, tad daugumos mokinių įžvalga buvo apie didžiulį tąsyk prie bokšto susirinkusių žmonių troškimą, kad laisvė būtų išsaugota. Jeigu galima pasirinkti ir renkamasi šaltą dieną būti šaltame lauke, tai neabejotinai rūpi...

Savąją patirtį mokiniai įrašė į klausimyną, o namuose atliko kūrybinį darbą – parašė laišką Vilniaus televizijos bokštui. Keletas ištraukų visiems:

     Sausio 13-osios įvykiai yra svarbūs istorijai. Jums yra svarbūs, nes esate tų įvykių liudininkas. Jūs matėte, kaip drąsiai žmonės gynė savo laisvę. Man labai gaila, manau, ir Jums skaudu, kad žuvo 14  šalies piliečių. Šie  įvykiai ir dabar itin svarbūs mūsų šaliai. Šių dienų istoriniame kontekste suprantame, kokie  esame laimingi, kad išsikovojome savo ir šalies laisvę.

     Būtent Jūs 1991 metų sausį pirmas pranešėte visai Lietuvai, kad mus puola. (...) o dabar nuostabi patirtis matyti, kaip kuriate istorijas ir skleidžiate informaciją, skatindamas diskusijas ir sujungdamas bendruomenę.

     Vakar aš ir kiti mūsų gimnazijos mokiniai atėjome prie Tavęs, kad prisimintume tuos, kurie 1991 metais sausio 13-ąją kovojo už laisvę. Giedodami Lietuvos Respublikos himną žvelgėme savo namų link, tą akimirką jaučiausi saugi žnodama, kad galiu į juos grįžti. 

     Didžiuojuosi Tavimi. Šiandien simbolizuoji ne tik 1991 metais sausį vykusią agresiją, bet tr apgintą Laisvę. Tikiuosi, kad Tau daugiau neteks išgyventi jokio pavojaus. Linkiu per šventes linksmai žiburiuoti įvairiaspalvėmis švieselėmis ir puošti mūsų miestą.