LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS ŠVENTĖ

2023-11-14
Danuta Szejnicka
image image image image image image image image image image image image image image image image

„O ką aš darysiu savo lenkiška širdimi / Susieta su Lietuva?“ Taip rašė Zofia Bohdanowiczowa, rašytoja, gimusi Varšuvoje. Ji nebuvo viena iš „vietinių“ miestelio prie Neries upės, bet ji labai prisirišo prie mūsų miesto, papildydama Vilniaus ir Vilniaus regiono tematiką lenkų literatūroje.

Šie rašytojos žodžiai tampa artimi ir mums, Lietuvoje gyvenantiems lenkams, padeda atrasti savo sudėtingą identitetą ir šia dvasia ugdyti jaunimą.

Švenčiant Lenkijos nepriklausomybės dieną, mūsų mokykloje vyko daug renginių.

Dailės pamokų metu Danutos Szejnickos iniciatyva ir vadovaujant Luizai Volodko visų klasių mokiniai ruošė tautinių spalvų kaspinus.

Lenkijos nepriklausomybės dienos proga vykusios ceremonijos metu buvo perskaitytas prof. Jaceko Gołębiowskio, Lenkų kalbos plėtros instituto direktoriaus, laiškas, kuriame jis kreipėsi į užsienyje gyvenančius lenkus su prašymu prisijungti prie lenkų tautai svarbios šventės.

Taip pat vyko Viktoro Lozovskio organizuotas istorinis konkursas II klasių mokiniams „Kova už Lenkijos laisvę. XX amžius“, kuriame koncertavo ir mūsų gimnazijos ansamblis „Ad Astra“, vadovaujama Elitos Jurkevičienės.

Lapkričio 10 dieną 11:11 val. visa mokyklos bendruomenė prisijungė prie akcijos „Mokykla su himnu“ giedoti Dombrovskio mazurką, taip kartu su visais lenkais švęsti Nepriklausomybės dienos.

Mokinių savivalda vykdė akciją „BALTAI RAUDONA“ ir parengė radijo laidą „Patriotinės dainos“, kuri visus nuteikė šventiškai ir paskatino susimąstyti, kas yra laisvė ir kokia kaina už ją mokama.

Mokytojai šventę paminėjo tradiciniu lenkišku sūrio pyragu, o šeštadienį JPII gimnazijos delegacija vyko į Rasų kapines padėti vainikų prie maršalo Pilsudskio paminklo.