CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINĖS PRATYBOS „VEIKSMAI, KILUS GAISRUI GIMNAZIJOJE“

2023-03-03
Jadvyga Aleksandra Vysocka
image image image image image image

Šių metų vasario 9 dieną mūsų gimnazijoje vyko Civilinės saugos funkcinės pratybos „Veiksmai, kilus gaisrui gimnazijoje“. Pratybose dalyvavo 45 gimnazijos pedagogai, 403 mokiniai ir 20 techninio personalo darbuotojų. Pratybų tikslas – rengti gimnazijos darbuotojus ir mokinius tinkamai veikti gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai (kilus gaisrui).  Apie pavojų bei evakuaciją iš patalpų skambučiu pranešė budėtoja.

Gimnazijos pedagogai su mokiniais ir techninis personalas sėkmingai evakavosi iš pastato planuose numatytais maršrutais į susirinkimo vietą (gimnazijos kiemą). Visiems išėjus iš gimnazijos pastato, gaisrinės saugos mokymų specialistai pademonstravo, kaip naudotis gaisriniu gesintuvu bei leido išbandyti darbuotojams.

 Dėkojame UAB „Verslo Aljansas“ atstovams už pagalbą organizuojant ir vykdant funkcines pratybas gimnazijos bendruomenei bei mokymus gimnazijos darbuotojams.