MŪSŲ GIMNAZIJA – GERIAUSIA LENKŲ DĖSTOMĄJA KALBA MOKANTI MOKYKLA LIETUVOJE

2022-11-15
Gimnazijos administracija

Kiekvienais metais mokytojų asociacija Lietuvoje „Macierz Szkolna“ apibendrina lenkų dėstomąja kalba mokančių mokyklų rezultatus konkurse „Geriausia mokykla. Geriausias mokytojas“. Reitingo tikslas – garsinti lenkų mokyklas Lietuvoje ir vertinti pedagogų darbą. Mokyklos vertinamos pagal 17 kriterijų, atsižvelgiama į visų dalykų valstybinių egzaminų ir stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatus. Šiais metais mūsų gimnazija tapo laureate Vilniaus mieste. Buvo apdovanoti šie mokytojai:

Lina Činčiuvienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;

Ana Vankevič – matematikos mokytoja;

Eva Valma – chemijos mokytoja;

Alicja Jankūnienė – biologijos mokytoja;

Božena Korvin-Piotrovska – informacinių technologijų mokytoja. 

Visa tai yra mūsų visos bendruomenės – administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų – nuopelnas. Sveikiname!