Socialinė emocinė programa „Draugystės tiltai“

2022-10-01
Liucina Gilevska
image image image image image image image image image image image image image image image image

 Įgyvendindami gimnazijoje socialinę emocinę programą „Draugystės tiltai“ siekiame, kad mokiniai užmegztų tarpusavio gerus santykius, susidraugautų, išmoktų bendradarbiauti grupėje, pažintų vienas kitą, būtų iniciatyvūs ir aktyviai dalyvautų gimnazijos veiklose.  

Šiais mokslo metais realizuoti programą pradėjome nuo integracinių užduočių pirmoms bei antroms gimnazijos klasėms „Draugas draugui“. Draugų vaidmenis, raginančius ugdyti draugiškus tarpusavio ryšius  ir rodančius gerą pavyzdį, atliko  IV klasių mokiniai. Vyresnieji gimnazistai įtraukė į integracinius žaidimus savo jaunesniuosius draugus, pasirūpino, kad dalyviai šypsotųsi ir būtų  geros nuotaikos.