EVAKUACIJOS PRATYBOS GIMNAZIJOJE

2021-11-23
Jadvyga Aleksandra Vysocka
image image image image

2021 metų lapkričio 19 d.11 val. 45 min. mūsų gimnazijoje buvo surengtos evakuacijos pratybos, kurių tikslas – mokyti gimnazijos bendruomenę elgesio kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms, praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą. Apie vyksiančias evakuacijos pratybas gimnazijos bendruomenė nebuvo informuota iš anksto. Suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas (1 ilgas vienos minutės skambutis) pranešė visiems apie gaisro pavojų, todėl buvo pradėta evakuacija. Visi gimnazijos mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai pagal reikalavimus išėjo iš pastato per 4 išėjimus ir susirinko nurodytoje vietoje – gimnazijos pagrindinės aikštės teritorijoje. Evakuacija truko 3 minutes ir 15 sekundžių.
Šios pratybos sulaukė didelio gimnazijos bendruomenės susidomėjimo. Tikimasi, kad jos davė naudos ne tik mokiniams, bet ir visam mokyklos personalui, dar kartą visiems priminė civilinės saugos žinias bei elgesio taisykles evakuacijos metu.
Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijos evakuacijoje dalyvavo 419 moksleiviai, 38 mokytojai, 10 personalo darbuotojų. Už pratybas ir vertinimą buvo atsakingi gimnazijos darbuotojai: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jan Tučkovskij, raštinės vedėja Renata Tučkovska, socialinė  pedagogė Jadvyga Vysocka.