SKAITMENINIO RAŠTINGUMO PROJEKTAS „XXI AMŽIAUS MOKYKLA“

2021-11-22
Danuta Szejnicka
image image image image

Lapkričio 15 d. gimnazijoje buvo organizuotas renginys, kurio metu pristatyta projekto Erasmus+ „XXI amžiaus mokykla“ („Schools for 21st Century“ Nr. 2019-1-ES01-KA201-064187) veikla, aptarti rezultatai ir pasidalinta patirtimi. Buvo išbandyti IKT įrankai, kurie padeda tobulinti audiovizualinį raštingumą, medijų raštingumą ir komunikacinius gebėjimus. Susirinkę mokytojai turėjo galimybę ne tik susipažinti su IKT įrankiais ( PUPPET PALS, CoSpace3, APP INVENTOR, Mentimeter ir kt.), bet ir išbandyti bei aptarti pritaikymo galimybes. Susitikimo dalyviai pasidalijo pastebėjimais: novatyvių metodų taikymas ugdymo procese motyvuoja ir ugdo šiuolaikinį jaunimą nuolat besikeičiančiame XXI amžiuje, o šiuolaikinės technologijos ir jų taikymas ugdymo procese mažina atskirtį nuo jį supančio pasaulio ir mokyklos.