MOKINIŲ SAVIVALDOS VAKARAS

2021-10-27
Mokinių savivalda
image

Gero ir sėkmingo bendradarbiavimo pagrindas yra gerai suburta komanda. Mokinių savivaldos renginyje laiką leidome turiningai: klausėme pranešimo apie tikrą lyderį, dalyvavome diskusijoje apie vadovaujamos grupės veiklą, atlikome įvairias užduotis, dalyvavome komandiniuose žaidimuose, net pakrikštijome naujus savivaldos komandos narius!

Svarbiausia renginio užduotis buvo naujos valdybos rinkimai. Tai staigmena visiems dalyviams. Po ilgai trukusių ir audringų diskusijų bei klausimų buvo išrinkta nauja valdyba: dabartines pirmininkės Patricijos Kosciukevič pareigas dabar užėmė Emilia Kuncevič, o pavaduotojo Danielio Žuromskio – Marta Sakson. Šiais mokslo metais buvo sukurta nauja pareigybė – sekretorius, kurio užduotis yra fiksuoti, kas vyksta susirinkimuose. Šią veiklą pasirinko du žmonės: Natalija Gaidis ir Ariana Korsak.

Dėkojame už nuoširdų darbą Patricijai ir Danieliui,o naujiems komandos nariams linkime daug energijos ir kūrybingo darbo!