TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „GEBĖJIMAI IR KŪRYBIŠKUMAS“

2021-09-21
Danuta Szejnicka
image image image image image image

Kuo yra ypatinga gabių vaikų pedagogika? Kuo ji svarbi? Kaip ugdyti šiuolaikinių mokinių kūrybiškumo kompetencijas? Su kokiais iššūkiais susiduria mokytojas, kuris dirba su talentingais ir gabiais mokiniais? Į daugelį panašių klausimų buvo atsakoma tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gebėjimai ir kūrybiškumas. Naujos mokslinių tyrimų ir plėtros perspektyvos“, kuri įvyko 2021 m. rugsėjo 16–17 d. Varšuvoje.

Gebėjimai ir kūrybiškumas yra įdomios ir vis dar aktualios teorinės analizės, tyrimų ir praktinės veiklos sritys. Konferenciją organizavo Specialiojo ugdymo M. Gžegoževskos akademijos Metodikos ir kūrybiškumo pedagogikos katedra. Konferencija buvo tarpdalykinio pobūdžio, buvo pakviesti dalyvauti psichologijos, pedagogikos, sociologijos ir filosofijos srities teoretikai ir praktikai.

Plenarinių sesijų metu buvo galima išgirsti įdomių paskaitų: „Matematikos pamokos – ar jos turi lytį? Gebėjimai kultūrinio stereotipo kontekste“ (prof. Dorota Turska), „Mokytojų požiūris į gabių mokinių ugdymą – teoriniai ir empiriniai aspektai“ (prof. Teresa Giza).

Parodoje buvo pristatytas tarptautinis konkursas „Matematika objektyve“ [www.mwo.usz.edu.pl].

Sesijos metu  „Edukaciniai darbo su gabiu ir kūrybingu žmogumi kontekstai“ man teko garbė skaityti pranešimą „Kūrybiškumo kompetencijos raiška tautinių  mažumų gimtosios kalbos ir literatūros programoje ir jos įgyvendinimas ugdymo procese“. Pateikti pavyzdžiai, iliustruojantys programą, skirti mokinių kūrybiškumui ugdyti, įgyvendinami  lenkų kalbos ir literatūros pamokų metu, pavyzdžiui:  memai kaip literatūrinio teksto interpretacijos, vizualinio mąstymo pavyzdžiai, IKT priemonių naudojimas projekte ir kt. Konferencijos metu buvo demonstruojami mūsų gimnazijos mokinių darbai: III klasės mokinių projekto „Vilnius literatūroje, literatūra Vilniuje“ vaizdo reportažai, IA ir IC klasių mokinių projekto „Adomas Mickevičius – skirtinguose portretuose“ vaizdo reportažai [https://www.jp2.lt/aktualnosci/6027dd440c111], taip pat „Virtualios spurgos“ [https://www.jp2.lt/aktualnosci/60c8d7cd9717b].