JAUNŲJŲ EKOLOGŲ IŠVYKA Į BELOVEŽO GIRIĄ

2021-09-14
Diana Judkevič
image image image image image image

2021 m. rugsėjo 9-11 d. mūsų gimnazijos mokinių grupė kartu su lydinčiais mokytojais išvyko į edukacinę kelionę pagal projektą „Apžvalginė jaunųjų ekologų ekspedicija į Belovežo girią“. Projektą iš dalies  finansavo Lenkijos Respublikos  ambasada Vilniuje. Kelionės metu mokiniai susipažino su Palenkės miškų kompleksu, t.y. Belovežo giria, kurią kelis šimtmečius saugo UNESCO. Gidų dėka gamtosaugos tema buvo patraukliai pristatyta jaunimui, aplankytas stumbrų draustinis, Karališkojo ąžuolo takas ir kitos Belovežo girios vietos. Istorija ir legendos skatino jaunuosius ekologus užduoti biologijos, ekologijos, zoologijos srities klausimus ir aptarti ekologines problemas. Į kelionės programą taip pat buvo įtrauktos ir Palenkės regionui būdingos įvairios svarbios vietos: Sokolka, Suprasl, Skit Odrynki, Tykocin. Taip pat mokiniai aplankė Palenkės sostinę - Balstogę. Edukacinės kelionės tikslas supažindinti mokinius su Lenkijos regionu - Palenke, o ypač skatinti  susidomėjimą ekologinėms problemomis aplankant Pasaulio paveldo vertingą mišką - Belovežo girią.