PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCINĖ PROGRAMA „SAVU KELIU“

2021-09-08
Jadvyga Aleksandra Vysocka
image

Gimnazijoje kiekvienais metais vykdoma   prevencinė programa „Savu keliu“. Programos tikslas – užkirsti kelią priklausomybėms ir  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Programa realizuojama  klasių auklėtojų, psichologo bei socialinio pedagogo.  Pirmieji užsiėmimai vyko II klasėms rugsėjo 2-3  dienomis.