JAUNIMO SUSITIKIMAS SU LENKIJOS SEIMO MARŠALKA ELŽBIETA WITEK

2021-06-30
Alina Maštaler
image image image image

2021 m. birželio 29 d. Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijoje vyko jaunimo susitikimas su Lenkijos Seimo maršalka Elžbieta Witek. Susitikimo pradžioje ponią Elžbietą ir Lenkijos Seimo bei ambasados delegaciją pasveikino gimnazijos direktorius Adam Blaškevič, kuris pristatė gimnazijos istoriją ir dabartį, papasakojo apie mūsų mokinių ir absolventų  sėkmes. Abiturientė Malgožata Patricija Minkel atliko Verdi operos „Kaukių balius” ištrauką. Lenkijos Seimo maršalka Elžbieta Witek savo pranešime pabrėžė, kad lenkų kalba, tradicija ir kultūra yra didelė vertybė. Padėkojo direktoriui, mokytojams, mokiniams už tai, kad puoselėja lenkų edukaciją bei kultūrą čia, Lietuvoje, nes „mokslas – tai milžiniškas turtas“.