ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS REPORTERIAI

2021-06-16
Danuta Szejnicka
image image image image image

Ar galima kalbėti apie reportažų genijus? Viskas atsiranda daug dirbant, žinant ir būnant laimingam. (...) Svarbu yra valios pastangos, pasipriešinimas gėdai, sugebėjimas atsisakyti to, kas  nereikalinga. (...) Reikia prisiminti, kad reportažas visada yra kolektyvinis darbas, jį kuria daug autorių, neįmanoma jo parašyti vienam. Reportažą sudaro skirtingų žmonių nuomonė ir patirtis. Mes aprašome tik tam tikras sukurtas situacijas (Ryszard Kapuscinski, lenkų žurnalistas, publicistas, poetas ir fotografas, vadinamas „reportažo imperatoriumi"). 
Jaunaisiais žurnalistais tapo III, IA ir IC klasių mokiniai, kurie birželio mėnesį, vykdydami projektinį darbą, parengė vaizdo reportažus literatūrinėmis temomis. Tokiu būdu jie tobulino savo kompetencijas kurdami pranešimą; skaitmeninius gebėjimus; kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijas; asmenines, socialines ir mokėjimo mokytis kompetencijas.  
Jie priėmė iššūkį, kuris nebuvo toks lengvas, todėl nereikėtų  griežtai vertinti šių darbų. Reportažus  nusprendė pristatyti, nes  galbūt jie bus naudingi pamokose ir asmeniniame gyvenime... Kas tinka kultūringam asmeniui, būtina visada žinoti.

III klasės mokinių projekto Vilnius literatūroje, literatūra Vilniuje vaizdo reportažų dalis:

IA ir IC klasių mokinių projekto Adomas Mickevičius - skirtinguose portretuose vaizdo reportažų dalis:

Lenkų kalbos pamokoje aptardamas darbus mokinys Rafalas Ulecki taikliai pastebėjo: Iš pradžių mes visai nenorėjome nieko daryti, svarstėme, gal geriau pasirinkti dvejetą, bet pasitarę su ponia Danuta Szejnicka ėmėmės darbo. Pradžia, kaip visada, buvo labai sunki, nes mes nežinojome, nuo ko pradėti, bet palaikėme vienas kitą... Dirbome  ir net nepastebėjome, kaip padarėme viską! Beveik taip,  kaip ir minėtasis  R. Kapuscinski.

Linkime  kūrybinio entuziazmo įgyvendinant tolesnius projektus 2021-2022 mokslo metais!