ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS MOKINIAI – KONKURSO, SKIRTO C. K. NORVIDO 200-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI, LAUREATAI

2021-05-31
Danuta Szejnicka
image image image image image

Cyprianas Kamilis Norvidas (Cyprian Kamil Norwid) –  žymus lenkų rašytojas, dailininkas, Romantizmo epochos atstovas. Rašytojo kūryboje jaučiama romantizmo, klasicizmo įtaka, atsiskleidžia filosofinė (civilizacijos istorijos, asmenybės likimo, krikščionybės ir humanizmo, meno ir tikrovės santykių) problematika, intelektualuamas, simbolika, aforistinis lakoniškumas, ironija. Jis sukūrė daug piešinių, bareljefų, tapybos ir grafikos kompozicijų.

Minėdamas  poeto C.K. Norvido 200-ąsias gimimo metines dienraštis ir žurnalas „Kurier Wilenski“ bei bendradarbiaudamas su fondu „Pomoc Polakom na Wschodzie“ parengė skaitytojams konkursą. Džiugu, kad konkurse dalyvavo ir mūsų III klasių mokiniai: Kamilia Manuzova, Joana Marcinkevič, Jolanta Pavliukovič, Gabriela Sabina, Velvet Marija Vilčinska ir Lukaš Urbanovič. Trečią vietą laimėjo  Kamilia Manuzova ir Velvet Marija Vilčinska.

Rezultatų paskelbimas ir apdovanojimo ceremonija įvyko 2021 gegužės 23 d. spektaklio „Szkice o Polsce” premjeros metu.

Sveikiname jaunimą ir džiaugiamės jų kūrybiniu entuziazmu!