LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS

2021-02-03
Eglė Mikulska
image

2021 m. sausio 13 d. II A ir II D klasių mokiniai kartu su  lietuvių kalbos mokytoja Egle Mikulska ir istorijos mokytoja Danuta Radevič surengė „Laisvės gynėjų dienos“ minėjimą. Renginyje buvo prisiminti žuvusieji už Lietuvos laisvę prie Vilniaus televizijos bokšto 1991 m. sausio 13 d. Gimnazistai  papasakojo apie kiekvieną žuvusį jaunuolį. Mūsų gimnazija yra Karoliniškių mikrorajone, kurio gatvės pavadintos tautos didvyrių vardais. Skambėjo eilės, muzika, buvo žiūrima dokumentinė vaizdo medžiaga. Visi renginio dalyviai Lietuvos laisvės gynėjus pagerbė tylos minute. Renginio vedėja Adriana Širokytė renginį baigė žodžiais: „Mes niekada nepamiršime, kad mūsų nepriklausomybės augalas gausiai palaistytas šventu  gynėjų krauju. Amžinam gyvenimui Lietuvoje išliks jų širdys.” Mūsų gimnazijos bedruomenės nariai tradiciškai uždegė žvakeles žuvusiems laisvės gynėjams pagerbti.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Prieš 30 metų įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybei, kuri jėga norėjo paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.

Tą dieną buvo sužeista daugiau nei 600 žmonių, žuvo 14 Televizijos bokšto gynėjų, todėl ši diena Lietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų diena.

Prisimindami prieš 30 metų buvusį žmonių solidarumą, mūsų gimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija", uždegė namuose žvakutes ant palangių.