ŠV. JONO PAULIAUS II PORTRETAS

2020-05-18
Alina Maštaler
image

Mūsų mokyklos globėjas šv. Jonas Paulius II sakė, kad  „tvirta taika yra ten, kur dvi pusės priima viena kitą ir moka iš širdies atleisti. Mums visiems reikia, kad kiti žmonės mums atleistų, tad ir patys turime būti pasirengę atleisti”.  Būtent taip sakydamas šv. Jonas Paulius II norėjo atkreipti žmonių dėmesį į tai, kad materialinės vertybės niekada nepakeis dvasinių. Žmogus turi išmokti atleisti kitam ir kiekvienoje situacijoje išlikti žmogumi.

Gegužės 18 d. mes minėjome  100-ąsias šv. Jono Pauliaus II gimimo metines. Ta proga gimnazijos mokinių savivalda surengė neįprastą akciją,  iš mūsų mokyklos mokinių, mokytojų ir darbuotojų nuotraukų buvo padarytas šio unikalaus popiežiaus portretas.

Popiežius Jonas Paulius II yra autoritetas ne tik mums, gimnazijos moksleiviams, bet ir daugeliui žmonių visame pasaulyje, nes jis savo pavyzdžiu išmokė mylėti ir atleisti, todėl  mūsų širdyse išliks kaip didelis žmogus ir popiežius lenkas. Jo darbai ir žodžiai lydės visą gyvenimą. „Turite iš savęs reikalauti, net jei kiti iš Jūsų nereikalauja.”

                                                                                                            Aurelija Korenikova, 3b klasės mokinė