VILNIAUS ŠV. JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA - GERIAUSIA GIMNAZIJA LENKŲ MOKOMĄJA KALBA LIETUVOJE

2020-05-08
Diana Judkevič
image

Kiekvienais metais žurnalas ,,Reitingai" pateikia Lietuvos vidurinių ir aukštųjų mokyklų reitingą. Šiais metais vertinimo kriterijai - lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, informatikos, biologijos, chemijos, geografijos ir fizikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai . Taip pat buvo atsižvelgta į gautus maksimalius įvertinimus, vadinamuosius ,,šimtukus" ir mokyklos absolventų, įstojusių  į aukštųjų mokyklų nemokamas studijų vietas bei užsienio aukštąsias mokyklas, skaičių . Mūsų gimnazija pasirodė geriausiai iš mokyklų lenkų mokomąja kalba Lietuvoje ir užėmė 35 vietą.