ŠV. MIŠIOS GIMNAZIJOS GLOBĖJO ŠIMTOSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI

2020-05-08
Diana Judkevič
image

"Privalote būti stiprūs, turėdami tikėjimo, vilties ir meilės jėgą".

šv. Jonas Paulius II

2020 m. sukanka  šimtas metų Karoliui Wojtylai - žmogui, išgyvenusiam karą, XX amžiaus totalitarizmą, sunkumus pavergtoje šalyje. Ir vis dėlto jis, kaip mokslininkas, vyskupas ir popiežius, skelbė unikalią taikos, vienybės ir dialogo žinią.

Nuoširdžiai kviečiame visą gimnazijos bendruomenę dalyvauti šv. Mišiose, skirtose mūsų globėjo - šv. Jono Paulius II šimtosioms gimimo metinėms paminėti. Tiesioginė šv. Mišių transliacija iš Šv. ap. Pilypo ir Jakūbo bažnyčios Vilniuje  vyks 2020 m. gegužės 18 d. 17.00 val. 

Prisijungimas: tiesiogiai.dominikonai.lt arba Facebook-Dominikonai Vilnius