SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

2020-04-27
Gimnazijos administracija

Gerbiami tėveliai, Lietuvoje paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną COVID-19, marerialinė situacija šeimose ženkliai pablogėjo, todėl yra sudarytos sąlygos kreiptis pagalbos ir gauti socialinę paramą vadovaujantis Socialinių išmokų skyriaus pateikiama informacija.

Mokinio (priešmokyklinuko) tėvai (globėjai) prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) gali pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ar paštu arba kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją, pateikti prašymą-paraišką mokyklos administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

•    paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;

•    www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 13. Socialinės paramos mokiniams skyrimas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas-).