Ugdymo proceso organizavimas Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje

2020-03-24
Gimnazijos administracija

Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) prevencijos nuo kovo 13 dienos iki kovo 27 dienos (laikotarpis gali būti pratęstas) imtinai stabdomas kontaktinis mokymo procesas Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje. Taip pat atšaukiami arba perkeliami vėlesniam laikui visi gimnazijos patalpose suplanuoti renginiai.

Pavasario atostogos (Velykų) – kovo 16 d. – kovo 27 d. (Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas).

Ugdymo procesas tęsiamas virtualiai – elektroniniu paštu ir per elektroninį dienyną. Informaciją apie situaciją gimnazijoje skelbsime TAMO el. dienynu.
Prašome mokinių, tėvų bei mokytojų pasitikrinti pranešimus dienyne.

MOKINIAMS
Nuo kovo 30 d. nuotolinis mokymas organizuojamas per TAMO dienyną, gali būti naudojamos interaktyvios priemonės, tiesioginės užsiėmimų transliacijos, pokalbiai online, išnaudojamos kitos virtualios aplinkos galimybės.

Visa informacija mokiniams ir tėvams bus skelbiama tik dienyne. Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie TAMO dienyno, perskaityti pateiktą informaciją ir atlikti nurodytas užduotis. Tėvai privalo informuoti (TAMO arba el. paštu, telefonu, SMS žinute) klasių auklėtojus apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.

Pagal galimybes visi rašto darbai, kontroliniai, atsiskaitymai, kaupiamojo balo užduotys vyks virtualioje aplinkoje.

Prašome mokinių vadovautis tos dienos pamokų tvarkaraščiu ir atlikti skirtas užduotis.

II klasių mokiniams:
Individualaus ugdymo plano pasirinkimas vyks TIK elektroniniu būdu. Užpildytą prašymo forma reikės atsiųsti nurodytu elektroniniu paštu klasės auklėtojui (iki balandžio 10 d.).

IV klasių mokiniams:
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymas pratęsiamas iki gegužės 4 d.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėnesio perkeliamas į pakartotinę sesiją birželio mėnesį. Užsienio kalbos (vokiečių) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 22 d.

Užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 25 ir 26 d.

Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 26 ir 30 d.