EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ FONDO KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISĖS“

2020-01-29
Janina Volodkevič
image image image

2020 m. sausio 27 d. antrų klasių mokiniai per pilietinio ugdymo pamoką turėjo susitikimą su Europos Žmogaus teisių fondo atstove Marta Bednarczyk.  Buvo aptariamos tautinių mažumų teisės. Mokiniai noriai diskutavo, dalijosi nuomonėmis, argumentuotai oponavo.

Lektorė priminė, kad Europos Tautinių mažumų konvencija yra bendra visai Europai.

Jaunimas aptarė švietimo klausimus, asmenvardžių rašybą, dvikalbių lentelių problemą, gimtosios kalbos viešajame gyvenime problemą.

Mokiniai bandė spręsti situacijas, ieškoti atsakymų.