PADĖKA UŽ GAUTAS KNYGAS

2020-01-22
Ana Mileišo
image image

Gimnazijos bendruomenė  nuoširdžiai dėkoja už knygas, gautas iš fondo „Pagalba lenkams Rytuose“. Bibliotekos fonde padaugėjo  vertingų knygų bei atsirado galimybė  skaitytojams susipažinti su Nobelio premijos laureatės kūryba.