CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS

2019-11-18
Jadvyga Aleksandra Vysocka
image

2019 m. lapkričio 14 d. mūsų gimnazijoje buvo surengtos civilinės saugos evakuacijos pratybos. Jų metu buvo imituotas gaisras gimnazijoje. Pratybų tikslas – mokyti mokyklos bendruomenę, kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms.

Apie įvyksiančias evakuacijos pratybas gimnazijos bendruomenė nebuvo informuota iš anksto. Suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas (vienas  ilgas 1 minutės skambutis) pranešė visiems apie gaisro pavojų ir buvo pradėta evakuacija. Evakuacija truko 3 minutes ir 15 sekundžių. Evakuacijoje dalyvavo 370 mokinių, 33 mokytojai, 10 personalo darbuotojų.

2019 m. lapkričio 19 d., 11.30 val., 204 kabinete įvyks pratybų apibendrinimas. Dalyviai – mokytojai bei gimnazijos darbuotojai.

Šios pratybos įrodė, jog mokyklos bendruomenė yra organizuota, kilus pavojui geba vykdyti nurodymus.
Už pratybų organizavimą ir vertinimą atsakinga socialinė pedagogė (žmogaus saugos mokytoja) Jadvyga Vysocka.