Harmonogram zajęć pozalekcyjnych 2023-2024 r. szk.

Piłka nożna

Marian Pawiłowski

 • 4 h
 • Poniedziałek 15.05–16.30
 • Wtorek 15.05–16.30
 • Środa 15.05–16.30
 • Sala sportowa

Siatkówka

Marian Wieliczko

 • 4 h
 • Wtorek 15.05–15.50
 • Środa 15.05–15.50
 • Czwartek 15.05–15.50
 • Piątek 15.05–15.50
 • Sala sportowa

Zespół wokalny ,,Ad Astra“

Elita Jurkevičienė

 • 4 h
 • Wtorek 15.55–17.25
 • Czwartek 15.55–17.25
 • Pracownia 212

Kółko taneczne

Andrzej Kostygin

 • 5 h
 • Wtorek 15.05–18.00
 • Czwartek 15.05–15.50
 • Aula

Laboratorium liderstwa

Diana Judkiewicz

 • 2 h
 • Czwartek 10.35–11.05
 • Piątek 15.05–16.05
 • Aula

Studio Teatralne

Wiktor Łozowski

 • 4 h
 • Sroda 15.05–16.30
 • Czwartek 15.05–16.30
 • Aula

Przewodnik wileński

Janina Wołodkiewicz

 • 2 h
 • Poniedziałek 7.15–8.00
 • Wtorek 7.15–8.00
 • Pracownia 319

Klub Kina

Audronė Kuisytė-Zubkaitienė

 • 2 h
 • Czwartek 15.05–16.30
 • Pracownia kinowa

Kółko wokalne

Bożena Krasiłowa

 • 4 h
 • Poniedziałek 15.05–16.30
 • Środa 14.00–15.40
 • Pracownia 112