Pomoc pedagoga szkolnego

PEDAGOG SZKOLNY

Jadwiga Aleksandra Wysocka
III p. pokój 301
Tel. (8 5) 244 4504

GODZINY KONSULTACYJNE

Poniedziałek 8.00–14.00
Wtorek 07.30–11.30
Środa 8.00–14.00
Czwartek 07.30–11.30
Piątek 8.00–12.00

Do zadań pedagoga szkolnego należy: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; organizowanie różnych form pomocy dla uczniów, m.in. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; wspieranie działań wychowawczych nauczycieli; zapewnienie bezpieczeństwa w szkole; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.

W pracy pedagoga szkolnego ważne są: szacunek wobec ucznia; podejście indywidualne; obecność dziecka podczas podejmowania z nim związanej decyzji; współpraca z nauczycielami, rodzicami; konfidencjonalność; otwartość i zaangażowanie.