Biblioteka

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Anna Milejszo

BIBLIOTEKARKA

Grażyna Jackevičienė

Tel / Faks (8 5) 244 4504
E-mail biblioteka@jp2gimnazija.vilnius.lm.lt

GODZINY PRACY

Poniedziałek 8.00–16.00
Wtorek 8.00–16.00
Środa 8.00–16.00
Czwartek 8.00–16.00
Piątek 8.00–15.30

Funkcje biblioteki szkolnej

kształcąco-wychowawcza, realizowana poprzez:

 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, związanych z nauką i zainteresowaniami uczniów;
 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z innych bibliotek;
 • kształtowanie kultury czytelniczej;
 • wdrażanie czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych;
 • pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym i pracy twórczej;
 • pomaganie rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie odpowiedniej literatury pedagogicznej.

kulturalno-rekreacyjna, realizowana poprzez:

 • uczestniczenie w rozwijaniu aktywności czytelniczej uczniów;
 • zapewnienie pomocy organizacjom szkolnym i kołom zainteresowań w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

Regulamin biblioteki szkolnej  

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

 1. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki i zasobów internetowych.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek, w uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 3. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik może odkupić taką samą pozycję albo wskazaną przez bibliotekarza, bądź dostarczyć inną przydatną bibliotece, ale nie mniejszej wartości.
 5. Czytelnicy, opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie), zobowiązani są do okazania dyrekcji szkoły zaświadczenia, potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

WAŻNE LINKI

VYTURIO BIBLIOTEKA

www.anglu-lietuviu.com – Anglų-lietuvių žodynas

www.avantekstas.flf.vu.lt – Enciklopedinis lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas

www.antologija.lt – Lietuvių klasikinės literatūros antologija

www.agendaweb.org – Hundreds of exercises to learn English: grammar, vocabulary, listening and reading comprehension activities

www.olimpas.lt – Intelektualiai ypač gabių fizikai moksleivių papildomojo ugdymo mokykla

www.rasyba.lietuviuzodynas.lt – Lietuvių kalbos klaidų taisymas, rašybos tikrinimas

www.etikai.lt – Idėjos etikos pamokoms symas, rašybos tikrinimas

www.etikai.lt – Idėjos etikos pamokoms

www.zodynai.ff.vu.lt – Fizikos terminų žodynas

www.ezodynas.lt – Profesionalus anglų – lietuvių, lietuvių – anglų žodynas internete

www.lrt.lt – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Naujienos, įrašai ir ...

www.kanceliariniaipatarimai.lki.lt – Kanceliarinės kalbos patarimai

www.ims.mii.lt – Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

www.istorikas.lt – Istorijos žinynas

www.lkiis.lki.lt – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas

www.antologija.lt – Lietuvių klasikinės literatūros antologija