Struktura zarządzania

MODEL WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY I ZARZĄDZANIA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

Rada Gimnazjum

Rada Gimnazjum jest najwyższą samorządową instytucją placówki, która łączy przedstawicieli nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów) w celu ustalenia głównych celów i zadań Gimnazjum.

Przewodniczący Rady Gimnazjum

Lucyna Wasiliauskiene

Zastępca przewodniczącego Rady Gimnazjum

Diana Judkiewicz

Sekretarz Rady Gimnazjum

Daniel Żuromski, klasa 4d

RADA GIMNAZJUM

Rodzice

 • Lucyna Wasiliauskiene
 • Walenty Maculewicz
 • Grzegorz Denkowski
 • Gracjana Jagiełło
 • Władysław Janczys

Nauczyciele

 • Anna Wankiewicz
 • Wiktor Łozowski
 • Ewa Walma
 • Diana Judkiewicz
 • Anna Jasińska

Uczniowie

 • Daniel Żuromski, klasa 4d
 • Bartosz Wojciech Urbanowicz, klasa 2d
 • Ariana Korsak, klasa 2a
 • Agata Petkevičiūtė, klasa 1c
 • Hubert Jakub Niewierowicz, klasa 3d

Rada Metodyczna

Cele

 1. Udoskonalać jakość edukacji.
 2. Rozwijać holistyczną osobowość.

Zadania

 1. Poprawa umiejętności współpracy na rzecz lepszej jakości edukacji.
 2. Organizować celowe zajęcia edukacyjne poza gimnazjum.
 3. Inicjować działania metodyczne, majęce na celu ulepszenie umiejętności samooceny uczniów.
 4. Poszerzenie możliwości nauczania/uczenia się w środowisku wirtualnym.
 5. Organizowanie profesjonalnych zajęć pedagogicznych odpowiadających różnym potrzebom uczniów.
 6. Pielęgnowanie środowiska edukacyjnego.
 7. Pielęgnować i poszerzać kompetencje komunikacji edukacyjnej w języku ojczystym i języku państwowym.
 8. Pielęgnować i poszerzać kompetencje komunikacji edukacyjnej w językach obcych.
 9. Popularyzacja i rozwijanie rozwoju kompetencji matematycznych oraz kompetencji podstawowych w naukach przyrodniczych i technologiach.
 10. Poszerzenie kompetencji edukacji cyfrowej.
 11. Poszerzenie kompetencji nauki uczenia się.
 12. Rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie.
 13. Poszerzenie kompetencji inicjatywy i przedsiębiorczości.
 14. Poszerzenie kompetencji świadomości i ekspresji kulturowej.
 15. Inicjować organizację wydarzeń międzyszkolnych.

Kurator Rady Metodycznej

Wicedyrektor ds. nauczania, nauczyciel metodyk matematyki Halina Gołoburdo .

Przewodnicząca Rady Metodycznej

Nauczyciel metodyk technologii informacyjnych Filomena Pietkiewicz.

Skład Rady Metodycznej

Wicedyrektor ds. pozalekcyjnych Diana Judkiewicz.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauczycieli Języka Polskiego, nauczyciel ekspert języka polskiego Ana Jasinska.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauczycieli Języka Litewskiego, nauczyciel metodyk języka litewskiego, sekretarz Grupy Metodycznej Evelina Gongapševaitė.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauczycieli Języków Obcych, starszy nauczyciel języka angielskiego Alina Suchodolska.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauczycieli Matematyki, Technologii Informacyjnych i Ekonomiki, nauczyciel metodyk matematyki Łucja Kaczemcewa.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauczycieli Nauk Przyrodniczych i Wyfowania Fizycznego, nauczyciel metodyk biologii Mirosława Stańczyk.

Przewodniczący Grupy Metodycznej Nauczycieli Nauk Socjalnych, nauczyciel metodyk historii Danuta Radewicz.

Przewodniczący Grupy Metodycznej Nauczycieli Sztuk Pięknych, starszy nauczyciel technologii Mażena Gasparowicz.

 

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski –  demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I–IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas.

Zadania samorządu uczniowskiego

 • Reprezentować interesy większości uczniów gimnazjum.
 • Tworzyć zjednoczoną społeczność uczniowską.
 • Umożliwienie uczniom wyrażania siebie i rozwijania umiejętności twórczych i organizacyjnych.
 • Pod względem etycznym rozsądnie wyrażać życzenia Dyrektorowi, Wicedyrektorom, Radzie Nauczycieli, Radzie Gimnazjum.
 • Przekazywać sugestie dotyczące opracowania, zmiany i uzupełnienia ich wewnętrznych zasad.
 • Organizowanie zajęć w grupach roboczych i informowanie społeczności gimnazjalnej o wynikach zajęć.

Kurator samorządu uczniowskiego

Wicedyrektor ds. pozalekcyjnych Diana Judkiewicz.

Przewodnicząca

Emilia Kuncewicz, uczennica klasy 3d.

Zastępca przewodniczącej

Marta Sakson, uczennica klasy 3d.

Sekretarze

Natalia Gaidis, Ariana Korsak, uczennice klasy 2a.

Spis przedstawicieli samorządu uczniowskiego 2021–2022 r. szk.

klasa 1a
 • Patrycja Leščinskaitė
 • Eva Kamandulytė
klasa 1b
 • Paulina Autuch
 • Iweta Korniewa
klasa 1c
 • Agata Petkevičiūtė
 • Mateusz Sinkiewicz
klasa 1d
 • Karina Kukaitė
 • Palina Navikaitė
 • Wiktoria Śnieżko
 • Izabela Orłowska
klasa 1e
 • Ignacy Edward Niewierowicz
 • Dovydas Petras Pupeikis
 • Łukasz Pawliukowicz
klasa 2a
 • Ariana Korsak
 • Kinga Kliukauskaitė
 • Natalia Gaidis
klasa 2b
 • Aneta Matiješkaitytė
 • Kamilė Lovmecka
 • Kornelija Milena Petročenkovaitė
klasa 2c
 • Edvin Macewicz
 • Karolina Matulewicz
klasa 2d
 • Bartosz Urbanowicz
 • Karolina Vinclovičiūtė
klasa 3a
 • Daniel Vołczak
 • Beata Zenkiewicz
klasa 3b
 • Evelina Ragucka
 • Hubert Jakub Niewierowicz
klasa 3c
 • Paulina Litwinowicz
 • Kamila Pawłowa
klasa 3d
 • Emilia Anuszkiewicz
 • Marta Sakson
 • Emilia Kuncewicz
klasa 4a
 • Konrad Jarmałkowicz
 • Lukasz Urbanowicz
 • Kamilia Manuzova
klasa 4b
 • Marcin Bużyński
 • Robert Vasiliauskas
klasa 4c
 • Kamilė Kamandulytė
 • Milena Okuniewicz
klasa 4d
 • Emilia Zubriakowa
 • Patrycja Kościukiewicz
 • Daniel Żuromski
 • Adam Misewicz

 

Rada ds. pracowników

Cel Rady ds. pracowników Gimnazjum im. Jana Pawła II – reprezentowanie pracowników, ochrona ich praw zawodowych, roboczych, gospodarczych i społecznych oraz reprezentowanie ich interesów.

REGULAMIN RADY DS. PRACOWNIKÓW

Przewodniczący Rady ds. pracowników

Nauczyciel metodyk języka litewskiego Eglė Mikulska.

Sekretarz Rady ds. pracowników

Sekretarka Renata Tuczkowska.

Przedstawiciel Rady ds. pracowników

Pedagog socjalny Jadwiga Aleksandra Wysocka.