Struktura zarządzania

MODEL WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY I ZARZĄDZANIA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

Rada Gimnazjum

Rada Gimnazjum jest najwyższą samorządową instytucją placówki, która łączy przedstawicieli nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów) w celu ustalenia głównych celów i zadań Gimnazjum.

Przewodniczący Rady Gimnazjum

Lucyna Wasiliauskiene

Zastępca przewodniczącego Rady Gimnazjum

Diana Judkiewicz

Sekretarz Rady Gimnazjum

Adam Kozłowski

RADA GIMNAZJUM

Rodzice

 • Lucyna Wasiliauskiene
 • Czesław Czernis
 • Diana Jarmałkowicz
 • Walenty Maciulewicz
 • Grzegorz Denkowski

Nauczyciele

 • Anna Wankiewicz
 • Wiktor Łozowski
 • Ewa Walma
 • Diana Judkiewicz
 • Anna Jasińska

Uczniowie

 • Justyna Kaziniec
 • Eryk Kluk
 • Eliza Piotrowska
 • Daniel Żuromski
 • Adam Kozłowski

Rada Metodyczna

Cele

 1. Udoskonalać jakość edukacji.
 2. Wzmacniać pozytywny wizerunek gimnazjum.

Zadania

 1. Inicjować działania metodyczne, mające na celu poprawę struktury lekcji.
 2. Inicjować działania metodyczne, mające na celu poprawę systemu oceniania.
 3. Analizować jakość nauczania.
 4. Inicjować udział nauczycieli i uczniów w miejskich, krajowych, międzynarodowych konkursach, konferencjach i innych działaniach.
 5. Inicjować udział nauczycieli i uczniów w działalności gimnazjum współpracujących.
 6. Inicjować organizację wydarzeń międzyszkolnych.

Kurator Rady Metodycznej

Wicedyrektor ds. nauczania, nauczyciel metodyk matematyki Halina Gołoburdo .

Przewodnicząca Rady Metodycznej

Nauczyciel metodyk języka litewskiego Audronė Kuisytė-Zubkaitienė.

Skład Rady Metodycznej

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauk Przyrodniczych, nauczyciel metodyk biologii Mirosława Stańczyk.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Języka Polskiego, nauczyciel ekspert języka polskiego Ana Jasinska.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Języków Obcych, starszy nauczyciel języka niemieckiego Irena Ciunaitienė.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Języka Litewskiego, nauczyciel metodyk języka litewskiego, sekretarz Grupy Metodycznej Vilma Tamošaitienė.

Przewodniczący Grupy Metodycznej Nauk Socjalnych, nauczyciel metodyk historii Danuta Radewicz.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Matematyki, Technologii Informacyjnych i Ekonomiki, nauczyciel metodyk technologii informacyjnych i ekonomiki Bożena Korwin-Piotrowska.

Przewodniczący Grupy Metodycznej Wychowania Fizycznego, nauczyciel metodyk wychowania fizycznego Marian Pawiłowski.

Przewodniczący Grupy Metodycznej Sztuk Pięknych, starszy nauczyciel technologii Mażena Gasparowicz.

 

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski –  demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I–IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas.

Zadania samorządu uczniowskiego

 • Reprezentować interesy większości uczniów gimnazjum.
 • Tworzyć zjednoczoną społeczność uczniowską.
 • Umożliwienie uczniom wyrażania siebie i rozwijania umiejętności twórczych i organizacyjnych.
 • Pod względem etycznym rozsądnie wyrażać życzenia Dyrektorowi, Wicedyrektorom, Radzie Nauczycieli, Radzie Gimnazjum.
 • Przekazywać sugestie dotyczące opracowania, zmiany i uzupełnienia ich wewnętrznych zasad.
 • Organizowanie zajęć w grupach roboczych i informowanie społeczności gimnazjalnej o wynikach zajęć.

Kurator samorządu uczniowskiego

Wicedyrektor ds. pozalekcyjnych Alina Masztaler.

Przewodniczący

Eryk Kluk, uczeń klasy 3a.

Zastępca przewodniczącego

Daniel Żuromski, uczeń klasy 2d.

Spis przedstawicieli samorządu uczniowskiego 2019–2020 r. szk.

klasa 1a
 • Anžela Baranovskytė
 • Gabriela Widuto
klasa 1b
 • Ewelina Ragucka
 • Hubert Niewierowicz
klasa 1c
 • Patrycja Adamowicz
 • Aneta Kołoszewska
klasa 1d
 • Marzena Gilun
 • Adam Kozłowski
 • Emilia Kuncewicz
klasa 2a
 • Ewelina Berdowska
 • Aneta Wołochowicz
 • Diana Chola
klasa 2b
 • Robert Wasiliauskas
 • Marcin Burzyński
klasa 2c
 • Kamilė Kamandulytė
 • Milena Iljiczowa
klasa 2d
 • Patrycja Kościukiewicz
 • Emilia Zubriakowa
klasa 2e
 • Konrad Jarmałkowicz
 • Agnieszka Wiszniewska
klasa 3a
 • Diana Zdanavičiūtė
klasa 3b
 • Aurelia Koreinikowa
 • Marta Bogdziewicz
 • Dawid Medziul
klasa 3c
 • Eliza Piotrowska
 • Ewelina Waszkowicz
klasa 4a
 • Justyna Kaziniec
klasa 4b
 • Urszula Czernis
klasa 4c
 • Ewelina Wołoskowa
 • Wiktoria Karolina Mučinytė
klasa 4d
 • Kotryna Wiszniak

Zebrania samorządu uczniowskiego odbywają się w poniedziałki po 4 lekcji w pracowni nr. 321.

 

Rada ds. pracowników

Cel Rady ds. pracowników Gimnazjum im. Jana Pawła II – reprezentowanie pracowników, ochrona ich praw zawodowych, roboczych, gospodarczych i społecznych oraz reprezentowanie ich interesów.

REGULAMIN RADY DS. PRACOWNIKÓW

Przewodniczący Rady ds. pracowników

Nauczyciel metodyk języka litewskiego Eglė Mikulska.

Sekretarz Rady ds. pracowników

Sekretarka Renata Tuczkowska.

Przedstawiciel Rady ds. pracowników

Pedagog socjalny Jadwiga Aleksandra Wysocka.