Struktura zarządzania

MODEL WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY I ZARZĄDZANIA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

Rada Gimnazjum

Rada Gimnazjum jest najwyższą samorządową instytucją placówki, która łączy przedstawicieli nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów) w celu ustalenia głównych celów i zadań Gimnazjum.

Przewodniczący Rady Gimnazjum

Gracjana Jagiełło

Zastępca przewodniczącego Rady Gimnazjum

Anżelika Dubauskienie

Sekretarz Rady Gimnazjum

Diana Judkiewicz

RADA GIMNAZJUM

Rodzice

 • Anżelika Dubauskienie
 • Kszysztof Szuszkiewicz
 • Grzegorz Denkowski
 • Gracjana Jagiełło
 • Władysław Janczys

Nauczyciele

 • Anna Wankiewicz
 • Wiktor Łozowski
 • Ewa Walma
 • Diana Judkiewicz
 • Anna Jasińska

Uczniowie

 • Aurora Degesitie, klasa 1d
 • Bartosz Wojciech Urbanowicz, klasa 3d
 • Karolina Sinkiewicz, klasa 2d
 • Agata Petkevičiūtė, klasa 2c
 • Hubert Jakub Niewierowicz, klasa 4d

Rada Metodyczna

Cele

 1. Udoskonalać jakość edukacji.
 2. Rozwijać holistyczną osobowość.

Zadania

 1. Poprawa umiejętności współpracy na rzecz lepszej jakości edukacji.
 2. Organizować celowe zajęcia edukacyjne poza gimnazjum.
 3. Inicjować działania metodyczne, majęce na celu ulepszenie umiejętności samooceny uczniów.
 4. Poszerzenie możliwości nauczania/uczenia się w środowisku wirtualnym.
 5. Organizowanie profesjonalnych zajęć pedagogicznych odpowiadających różnym potrzebom uczniów.
 6. Pielęgnowanie środowiska edukacyjnego.
 7. Pielęgnować i poszerzać kompetencje komunikacji edukacyjnej w języku ojczystym i języku państwowym.
 8. Pielęgnować i poszerzać kompetencje komunikacji edukacyjnej w językach obcych.
 9. Popularyzacja i rozwijanie rozwoju kompetencji matematycznych oraz kompetencji podstawowych w naukach przyrodniczych i technologiach.
 10. Poszerzenie kompetencji edukacji cyfrowej.
 11. Poszerzenie kompetencji poznawczej.
 12. Rozwijać kompetencje komunikacyjne.
 13. Poszerzenie kompetencje społeczne, emocjonalne i związane ze zdrowym stylem życia.
 14. Poszerzenie kompetencji twórczej.
 15. Poszerzenie kompetencji obywatelskiej.
 16. Poszerzenie kompetencji kulturowych.
 17. Inicjować organizację wydarzeń międzyszkolnych.

Kurator Rady Metodycznej

Wicedyrektor ds. nauczania, nauczyciel metodyk technologii informacyjnych i ekonomiki Bożena Korwin-Piotrowska .

Przewodnicząca Rady Metodycznej

Nauczyciel metodyk technologii informacyjnych Filomena Pietkiewicz.

Skład Rady Metodycznej

Wicedyrektor ds. pozalekcyjnych Diana Judkiewicz.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauczycieli Języka Polskiego, nauczyciel ekspert języka polskiego Ana Jasinska.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauczycieli Języka Litewskiego, nauczyciel metodyk języka litewskiego, sekretarz Grupy Metodycznej Evelina Gongapševaitė.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauczycieli Języków Obcych, starszy nauczyciel języka angielskiego Jekaterina Rybakovienė.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauczycieli Matematyki, Technologii Informacyjnych i Ekonomiki, nauczyciel metodyk matematyki Edyta Zubel.

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Nauczycieli Nauk Przyrodniczych, Wyfowania Fizycznego i Sztuk Pieknych, nauczyciel metodyk biologii Mirosława Stańczyk.

Przewodniczący Grupy Metodycznej Nauczycieli Nauk Socjalnych, nauczyciel metodyk historii Danuta Radewicz.

 

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski –  demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I–IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas.

Zadania samorządu uczniowskiego

 • Reprezentować interesy większości uczniów gimnazjum.
 • Tworzyć zjednoczoną społeczność uczniowską.
 • Umożliwienie uczniom wyrażania siebie i rozwijania umiejętności twórczych i organizacyjnych.
 • Pod względem etycznym rozsądnie wyrażać życzenia Dyrektorowi, Wicedyrektorom, Radzie Nauczycieli, Radzie Gimnazjum.
 • Przekazywać sugestie dotyczące opracowania, zmiany i uzupełnienia ich wewnętrznych zasad.
 • Organizowanie zajęć w grupach roboczych i informowanie społeczności gimnazjalnej o wynikach zajęć.

Kurator samorządu uczniowskiego

Wicedyrektor ds. pozalekcyjnych Diana Judkiewicz.

Przewodnicząca

Ariana Korsak, uczennica klasy 3a

Zastępca przewodniczącej

Izabela Orłowska, uczennica klasy 2d
Aurora Degesytė, uczennica klasy 1d

Spis przedstawicieli samorządu uczniowskiego 2022–2023 r. szk.

klasa 1b
 • Rafał Błażewicz
klasa 1c
 • Patrycja Korenikowa
klasa 1d
 • Aurora Degesytė
 • Oliwia Rogowska
 • Edwin Gawerski
 • Olan Szuszkiewicz
 • Krystian Makucewicz
 • Beata Kozłowska
klasa 1e
 • Kinga Nowicka
klasa 2a
 • Ewa Kamandulytė
klasa 2c
 • Marlena Chorużyk
 • Kamila Bartoševič
 • Dominika Tuminskytė
 • Agata Petkevičiūtė
klasa 2d
 • Karolina Sinkiewicz
 • Izabela Orłowska
klasa 2e
 • Jakub Sakson
 • Ignacy Edward Niewierowicz
klasa 3a
 • Ariana Korsak
 • Natalia Gaidis
klasa 3d
 • Bartosz Wojciech Urbanowicz
klasa 4b
 • Hubert Jakub Niewierowicz
 • Ewelina Ragucka
klasa 4d
 • Marta Sakson
 • Emilia Kuncewicz

 

Rada ds. pracowników

Cel Rady ds. pracowników Gimnazjum im. Jana Pawła II – reprezentowanie pracowników, ochrona ich praw zawodowych, roboczych, gospodarczych i społecznych oraz reprezentowanie ich interesów.

REGULAMIN RADY DS. PRACOWNIKÓW

Przewodniczący Rady ds. pracowników

Nauczyciel metodyk języka litewskiego Eglė Mikulska.

Sekretarz Rady ds. pracowników

Sekretarka Renata Tuczkowska.

Przedstawiciel Rady ds. pracowników

Pedagog socjalny Jadwiga Aleksandra Wysocka.