Projekt „Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw” (The past builds the future – neighbours of equal rights)

Cele projektu

Projekt „Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw” (The past builds the future – neighbours of equal rights) ma na celu podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych. Realizacja projektu pozwoli na upamiętnienie wydarzeń we współczesnej historii Europy, w tym przyczyn i skutków reżimów autorytarnych i totalitarnych, oraz podniesienie wśród obywateli Europy świadomości na temat ich wspólnej historii, kultury, dziedzictwa kulturowego i wartości, zwiększając tym samym ich zrozumienie Unii Europejskiej, jej początków, celu, różnorodności i osiągnięć oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

Partnerzy

  • Gminy Miasto Częstochowa - Lider,
  • V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
  • Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie,
  • Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie,
  • Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne,
  • Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

Okres realizacji projektu

1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2024 r.

RAPORT na temat stosowania polityki bezpieczeństwa wobec dzieci.

RAPORT podsumowujący wizytę studyjną w Częstochowie

RAPORT podsumowujący wizytę studyjną w Wilnie