Profilaktyczna opieka zdrowotna w gimnazjum

SPECJALISTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO 

Marta Vitienė 
Poczta el. marta.vitiene@vvsb.lt
Tel. 8 659 71 329

GODZINY PRACY

Poniedziałek
Wtorek 7.00–12.00
Środa 7.00–17.00
Czwartek
Piątek 12.30–17.00

Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole jest pomoc uczniom w ochronie i wzmocnieniu zdrowia poprzez organizowanie i wdrażanie środków zapobiegających chorobom i urazom.

Funkcje specjalisty ds. zdrowia publicznego

  • Inicjowanie i wdrażanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej, organizowanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych. 
  • Udzielanie porad w kwestiach zdrowotnych dla nauczycieli, uczniów, rodziców.
  • Wspomaganie uczniów w kształtowaniu postaw zdrowego stylu życia i w dbaniu o higienę osobistą.
  • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć.
  • Monitorowanie i nadzorowanie sposobu wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkole.
  • Pomoc nauczycielom wychowania fizycznego w tworzeniu grup wychowania fizycznego.
  • Współpraca ze społecznością gimnazjum, specjalistami: pedagogiem społecznym i psychologiem.
  • Udział w pracy Komisji do spraw dbania o dobro dziecka.