Profilaktyczna opieka zdrowotna w gimnazjum

SPECJALISTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO 

Marta Vitienė 
Poczta el. marta.vitiene@vvsb.lt
Tel. +370 690 37 538

GODZINY PRACY

Poniedziałek
Wtorek 9.00–12.00 przerwa obiadowa 12.00–12.30
Środa 9.00–16.00 przerwa obiadowa 12.00–12.30
Czwartek 12.30–16.00 przerwa obiadowa 12.00–12.30
Piątek 12.30–15.30 przerwa obiadowa 12.00–12.30

Uwaga: grafik pracy obowiązuje do 27 listopada 2023 r.

Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole jest pomoc uczniom w ochronie i wzmocnieniu zdrowia poprzez organizowanie i wdrażanie środków zapobiegających chorobom i urazom.

Bezpłatna pomoc dla osób z zaburzeniami odżywiania w Wilnie

Funkcje specjalisty ds. zdrowia publicznego

  • Inicjowanie i wdrażanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej, organizowanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych. 
  • Udzielanie porad w kwestiach zdrowotnych dla nauczycieli, uczniów, rodziców.
  • Wspomaganie uczniów w kształtowaniu postaw zdrowego stylu życia i w dbaniu o higienę osobistą.
  • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć.
  • Monitorowanie i nadzorowanie sposobu wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkole.
  • Pomoc nauczycielom wychowania fizycznego w tworzeniu grup wychowania fizycznego.
  • Współpraca ze społecznością gimnazjum, specjalistami: pedagogiem społecznym i psychologiem.
  • Udział w pracy Komisji do spraw dbania o dobro dziecka.