WSPIERAJ NAS

Można nas wesprzeć, dokonując przelewu na konto bankowe

LT68 4010 0424 0395 1807
Swift: IBAN: AGBLLT 2X zaznaczając cel przelewu „Parama Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijai“

Instrukcja wypełniania VMI formularzy

Lista formularzy i instrukcji

Dary rzeczowe można wysłać na adres

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
ul. V. Druskio 11
LT–04306 Wilno
Litwa

Jesteśmy wdzięczni za każdą okazaną pomoc finansową lub rzeczową.