Działania społeczno-obywatelskie

Każdy uczeń klasy 1–2 jest zobowiazany zaliczyć 10 godzin pracy społecznej w czasie roku szkolnego 

  • Porządkowanie terenu gimnazjum i dzielnicy Karolinki.
  • Dekorowanie i porządkowanie pracowni.
  • Sprzątanie cmentarzy Wilna.
  • Praca w bibliotece gimnazjum.
  • Dyżur podczas imprez w gimnazjum.
  • Wolontariat.
  • Praca w samorządzie uczniowskim.
  • Pomoc w organizacji i realizacji w gimnazjum imprez, akcji, projektów.