Pomoc psychologiczna

PSYCHOLOG

Lucyna Gilewska
II piętro pokój 214
Tel. (8 5) 244 4504

GODZINY KONSULTACYJNE 

Poniedziałek 8.00–14.00
Wtorek 07.30–11.30
Środa 8.00–14.00
Czwartek 07.30–11.30
Piątek 8.00–12.00

Celem wsparcia psychologicznego jest wzmocnienie odporności psychicznej i zdrowia psychicznego uczniów poprzez środki zapobiegawcze, promowanie tworzenia bezpiecznej i przyjaznej środowisku edukacji w szkole, pomoc uczniom w odzyskaniu harmonii duchowej, umiejętności życia i nauki poprzez aktywną współpracę z rodzicami (opiekunami).

Dziedziny działania psychologa szkolnego

 • Ocena: określenie osobowości ucznia i problemów edukacyjnych, możliwości i trudności, ocena psychologiczna ucznia w początkowej ocenie specjalnych potrzeb.
 • Poradnictwo: zapewnienie bezpośredniego wpływu na ucznia z problemami osobowościowymi i edukacyjnymi (w tym z ofiarą przemocy lub sprawcą przemocy) oraz stosowanie technik poradnictwa psychologicznego, współpraca z rodzicami (opiekunami), nauczycielami, innymi pracownikami gimnazjum i innymi osobami związanymi z edukacją ucznia, udzielenie dla nich rekomendacji i doradzanie im.
 • Edukacja: edukacja uczniów, rodziców (opiekunów), nauczycieli w zakresie psychologii rozwoju dziecka, psychologii pedagogicznej i społecznej.
 • Zapobieganie problemom psychologicznym: ocena potrzeby zapobiegania problemom psychologicznym (badania grup społeczności szkolnej), przygotowanie i wdrażanie środków i programów profilaktycznych, zapobieganie kryzysom psychologicznym, interwencja i postwencja.

Pomoc w szkole jest udzielana, gdy zwraca się

 • Uczeń (samodzielnie).
 • Rodzice ucznia (opiekunowie),
 • Nauczyciele, za zgodą rodziców / opiekunów ucznia.
 • Organizacja Ochrony Praw Dziecka.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA TELEFONU IR INTERNETU

„Vaikų linija“

Tel. 116 111
Darbo laikas:
kasdien nuo 11.00 iki 21.00 val.
www.vaikulinija.lt

 

„Jaunimo linija“

Tel. 8 800 28 888
(visą parą)
www.jaunimolinija.lt

 

„Linija Doverija“ paaugliams ir jaunimui (parama teikiama rusų kalba)

Tel. 8 800 77 277
​Darbo laikas:
antradieniais – šeštadieniais nuo 16.00 iki 20.00 val.
(išskyrus valstybės švenčių dienas)

 

„Vilties linija“ suaugusiems

„Pagalbos linija moterims“

Tel. 8 800 66 366
(visą parą)
pagalba@moteriai.lt

 

„Tu ne vienas“ pagalbos linija

„Sidabrinė linija“ draugystė, bendravimas ir pagalba telefonu garbaus amžiaus žmonėms

Tel. 8 800 80020
Darbo laikas:
darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.
www.sidabrinelinija.lt
pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

 

Programėlė „Pagalba Sau“

Programėlė „Pagalba Sau“ ne tik padeda stebėti savo būseną, bet ir suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, prireikus pagalbos
Veikia visą parą.
https://goo.gl/LqNKhV

 

Ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose teikiama emocinė pagalba

Emocinė pagalba priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose teikiama bandžiusiems pasitraukti iš gyvenimo ir patekusiems į ligoninę žmonėms.
Šiems pacientams padės ligoninėje dirbantis gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, kuris atliks paciento būklės psichodiagnostinį įvertinimą.

 

Psichikos sveikatos klinika

Centro poliklinikoje teikiama skubi pirminė ambulatorinė psichologinė pagalba.
Vytenio g. 59, 3 aukštas, Vilnius
Tel. (8 5) 244 2244
Darbo laikas:
Nuo 7.00 iki 20.00 val. darbo dienomis.
https://bit.ly/2EN1aMX

 

Budinčio gydytojo tarnyba

Kvalifikuoti medicinos psichologai teikia skubią psichologinę pagalbą (konsultacijas) asmenims, kurie išgyvena krizines situacijas. Siekiame žmonėms suteikti realią psichologinę pagalbą, galimybę spręsti aktualias problemas čia ir dabar, neatidėliojant.
Pylimo g. 3, 131 kab., Vilnius
Tel. (8 5) 252 7218
Darbo laikas:
Nuo 20.00 iki 7.00 val. vakarais, naktimis.
Nuo 00.00 iki 24.00 val. savaitgaliais, šventinėmis dienomis.
https://bit.ly/2EN1aMX

 

Krizių įveikimo centras

Specialistų teikiama skubi anoniminė psichologinė pagalba
(pirmoji konsultacija nemokama)
Skype krizesiveikimas
Antakalnio g. 97., Vilnius
Tel. 8 640 51 555
Darbo laikas:
Nuo 16.00 iki 20.00 val. darbo dienomis.
Nuo 12.00 iki 16.00 val. šeštadieniais.
www.krizesiveikimas.lt

 

Valstybinis psichikos sveikatos centras

Savižudybių prevencijos biuras patars, ką daryti, jei Jums artimas žmogus ketina nusižudyti
www.vpsc.lt

 

Asociacijos „Artimiems“ savitarpio pagalbos grupė

Pagalba Jums, jeigu nusižudė artimas žmogus.
http://artimiems.lt
laukiam@artimiems.lt

 

Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba

Psichologinė pagalba vaikams, tėvams (globėjams), mokytojams.
(būtina išankstinė registracija)
A. Vivulskio g. 2A, Vilnius
Tel. (8 5) 265 0908
http://vilniausppt.lt

 

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“

Dvasinė pagalba: padeda kreiptis į dvasininką dėl pokalbio.
Odminių g. 12, Vilnius
Tel. 8 655 02 242
www.vilnius.caritas.lt
info@vilnius.caritas.lt

 

Krizių įveikimo centras

Specialistų teikiama skubi anoniminė psichologinė pagalba
(pirmoji konsultacija nemokama)
Skype krizesiveikimas
Antakalnio g. 97., Vilnius
Tel. 8 640 51 555
Darbo laikas:
Nuo 16.00 iki 20.00 val. darbo dienomis.
Nuo 12.00 iki 16.00 val. šeštadieniais.
www.krizesiveikimas.lt

 

Valstybinis psichikos sveikatos centras

Savižudybių prevencijos biuras patars, ką daryti, jei Jums artimas žmogus ketina nusižudyti
www.vpsc.lt

 

Asociacijos „Artimiems“ savitarpio pagalbos grupė

Pagalba Jums, jeigu nusižudė artimas žmogus.
http://artimiems.lt
laukiam@artimiems.lt

 

Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba

Psichologinė pagalba vaikams, tėvams (globėjams), mokytojams.
(būtina išankstinė registracija)
A. Vivulskio g. 2A, Vilnius
Tel. (8 5) 265 0908
http://vilniausppt.lt

 

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“

Dvasinė pagalba: padeda kreiptis į dvasininką dėl pokalbio.
Odminių g. 12, Vilnius
Tel. 8 655 02 242
www.vilnius.caritas.lt
info@vilnius.caritas.lt

 

VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖS PEDAGOGINĖS TARNYBOS teikiamos paslaugos

Psichologai: konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi ir elgesio problemų, sunkumų santykiuose su mokytojais, tėvais ir bendraamžiais; teikia pagalbą mokytojams ir tėvams vaikų mokymosi ir elgesio problemų bei kitais ugdymo klausimais; atlieka psichologinį vaiko įvertinimą,

Specialieji pedagogai: konsultuoja vaikus, jų tėvus ir mokytojus mokymosi sunkumų atvejais; atlieka pedagoginį vaiko įvertinimą.

Logopedai: tiria ir konsultuoja vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos problemų; teikia metodinę paramą tėvams ir pedagogams; konsultuoja mokyklų logopedus. Metodinė parama tėvams ir mokytojams.

Grupės, kurioms teikiamos paslaugos – vaikai (nuo 3 iki 18 metų arba iki 21 metų jeigu turi specialių poreikių), tėvai, mokytojai.

Teikiamos paslaugos – nemokamos

Darbo laikas: I–V nuo 8.00 iki 17.00 val. Adresas A. Vivulskio g. 29a, Vilnius

Telefonas: (8 5) 265 0912, (8 5) 265 0908 Faksas (8 5) 265 0973 el. paštas rastine@ppt.vilnius.lm.lt

PAGALBĄ JUMS SUTEIKS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS KLINIKOS SPECIALISTŲ KOMANDA

Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinika atlieka šias pagrindines funkcijas 

 • Teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyt.
 • Teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms.
 • Teikia pirmąją ir neatidėliotiną narkologinę pagalbą.
 • Vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje.
 • Tteikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais.
 • Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą.

VŠĮ Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinikoje paslaugas teikia

 • Priklausomybių psichiatras

Priklausomybių psichiatras suteikia pagalbą žmonėms, norintiems atsikratyti žalingų įpročių (vartojantiems alkoholį, toksines bei narkotines medžiagas), skiria medikamentinį gydymą.

 • Vaikų ir paauglių gydytojos psichiatrės

Vaikų ir paauglių gudytojos psichiatrės pokalbio su vaiku ir jo tėvais metu aptariami patiriami sunkumai, įvertinama vaiko būsena, kartu sudaromas tolesnės pagalbos planas. Taikomas medikamentinis ir nemedikamentinis gydymas.  Žaidimų, terapijos, pokalbių metu kartu mokomasi pažinti stipriąsias ir silpnąsias puses, įveikti kylančius sunkumus, atsipalaiduoti. Taikant elgesio keitimo metodą mokomasi suvokti savo elgesio pasekmes, rinktis tinkamus elgesio būdus. Tėvai konsultuojami auklėjimo klausimais. Esant poreikiui nukreipiama psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijoms.

 • Vaikų ir paauglių psichologė

Vaikų ir paauglių psichologė pokalbio, stebėjimo bei žaidimų, piešinių pagalba įvertina vaiko būseną, padeda įveikti patiriamus sunkumus. Dirba su mokymosi sunkumais, teikia pagalbą hiperaktyviems vaikams, ištikus krizei, netekus artimo asmens. Konsultuoja šeimą. Esant poreikiui taikomas ilgalaikis konsultavimas.

 • Socialinė darbuotoja

Socialinė darbuotoja vaikų ir paauglių tėvams teikia informaciją apie socialines garantijas. Tarpininkauja tarp kliento ir kitų įstaigų ieškant efektyvių pagalbos būdų. Esant mokymosi problemoms, bendravimo sunkumams mokykloje, bendradarbiauja su ugdymo įstaiga siekiant padėti išspręsti problemas.

KONTAKTAI

Psichikos sveikatos klinika

VšĮ Centro poliklinikos Vytenio filiale
Kauno g. 37/ Vytenio g. 59
Registratūros tel. (8 5)  233 51 24

P. S. PAGALBĄ TURI SUTEIKTI IR PRIE KIEKVIENOS POLIKLINIKOS ESANTYS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAI.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Vilniaus filialas

Gerosios Vilties g. 3, 03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7274, faks. (8 5) 216 0019
El. p. registracija@rplc.lt, rplc@rplc.lt

www.rplc.lt

Informacija teikiama tel. (8 5) 213 7274 darbo dienomis nuo 8 iki 19 val.

Šiuo telefonu informuojama apie teikiamas paslaugas Respublikiniame priklausomybės ligų centre. Galima gauti informacijos apie socialines, medicinines ir psichologines paslaugas Vilniaus miesto įstaigose ir tarnybose, teikiamas nuo įvairių žalingų įpročių priklausomiems asmenims bei jų artimiesiems. Informuojama apie reabilitacijos centrus, priklausomybės ligų centrus, psichikos sveikatos centrus visoje Lietuvoje. Informaciją telefonu teikia socialiniai darbuotojai ir psichologai.