Centrum Doradztwa Zawodowego

NAUCZYCIEL DORADZTWA ZAWODOWEGO

Diana Judkiewicz
Parter, p. 111
E-mail diana.judkevic@gmail.com
Tel. (8 5) 244 4504

GODZINY PRACY

Poniedziałek 9.00–16.00
Wtorek 9.00–16.00
Środa 9.00–16.00
Czwartek 9.00–16.00
Piątek

Od 2008 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II działa akredytowany Punkt Informacji Zawodowej (PIZ).

1 września 2015 roku Punkt Informacji Zawodowej został przemianowany na Centrum Doradztwa Zawodowego (CDZ).

Działania Centrum Doradztwa Zawodowego mają na celu pomóc uczniowi świadomie wybrać odpowiednie mu formy kształcenia i zatrudnienia, a także okazać pomoc w określeniu swoich możliwości wyboru zawodu, aby mógł zdobyć kompetencje zawodowe i zaplanować rozwój kariery.

Celem Centrum Doradztwa Zawodowego jest wspieranie działań szkoły mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy młodzieży, przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (bezrobocie, przystosowanie do nowych warunków pracy, itp), wyposażenie ucznia w niezbędne kompetencje zawodowe.

KOMPETENCJE ZAWODOWE

  • Rozwój kariery
  • Wiedza na temat możliwości rozwoju zawodowego
  • Planowanie kariery
  • Rozwój kariery

Zadania CDZ

  • Doradzanie uczniom w kwestiach wyboru zawodu, udostępnianie niezbędnej informacji.
  • Zachęcanie uczniów do poznawania siebie, swoich możliwości w celu trafnego wyboru kierunku studiów.
  • Zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji po zapoznaniu się z różnorodnością ofert wyższych uczelni oraz przygotowanie ich do umiejętnego wyboru właściwej drogi zawodowej.
  • Organizacja edukacji uczniów w kwestiach planowania kariery.
  • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych.

WAŻNE LINKI

 STUDIA NA LITWIE 

 

www.studijos.lt –  programy nauczania, uczelnie, kursy i szkolenia na Litwie.

www.lamabpo.lt – centrum rekrutacji na litewskie wyższe uczelnie, dane kontaktowe, programy nauczania i inne ważne informacje, dotyczące rekrutacji na uczelnie wyższe na Litwie, kalkulator rekrutacyjny.

www.aikos.smm.lt – kompleksowy  system informacyjny o programach studiów, instytucjach edukacyjnych na Litwie.

www.skvc.lt – centrum oceny jakości studiów.

www.mukis.lt – portal informacyjny doradztwa zawodowego.

www.egzaminai.lt –  informacje na temat egzaminów maturalnych i z zakresu szkoły podstawowej, przykłady zadań egzaminacyjnych, wyniki, statystyka.

 

 STUDIA ZAGRANICZNE 

 

www.zinauviska.lt – studia za granicą, ważna informacja.

www.fox.lt – studia za granicą (Europa), ważna informacja, konsultacje, wypełnianie wniosków.

www.kalba.lt – studia za granicą (Europa), konsultacje, wypełnianie wniosków, programy wymiany, kursy językowe, obozy językowe.

www.studinfo.lt – centrum informacyjne studiów za granicą (cały świat), konsultacje, wypełnianie wniosków.

www.egoperfectus.lt –  studia za granicą (cały świat) , konsultacje, testy, wypełnianie wniosków.

 

 WOLONTARIAT, PRAKTYKA, PRACA 

 

www.firsty.lt – ogłoszenia o pracy, poradnictwo zawodowe dla młodzieży.

www.ldb.lt – poszukiwanie pracy na Litwie i za granicą.

www.cvonline.lt – poszukiwanie pracy na Litwie.

www.cvbankas.lt – poszukiwanie pracy na Litwie.

www.zinauviska.lt – wolontariat na Litwie i za granicą, ogłoszenia o pracy.

www.buk-savanoriu.lt – wolontariat.

www.jaunimogarantijos.lt – gwarancje dla młodzieży, projekty, statystyki, partnerstwo.

www.europass.cedefop.europa.eu.lt – pisanie CV, paszport językowy, pisanie listu motywacyjnego.