Misja, wizja, cele

WIZJA

Gimnazjum – nowoczesna placówka edukacyjna, która kształci i wychowuje uczniów w duchu humanizmu, opartego na etyce chrześcijańskiej, demokracji, uczy krytycznego myślenia oraz wzajemnej tolerancji, krzewi wartości ogólnoludzkie, pielęgnuje poczucie tożsamości narodowej oraz kształtuje otwartość na dialog międzykulturowy

MISJA

Gimnazjum:

  • kształci uczniów w klasach 1–4 gimn., realizując drugą część szkolnego programu edukacji podstawowej oraz program edukacji średniej;
  • obserwuje postępy w nauce wszystkich uczniów, dba o to, by każdy uczeń zdobył najwyższy możliwy dla niego poziom wiedzy;
  • wdraża wartości humanistyczne, kształtuje tożsamość narodową;
  • ormuje postawy uczniów do samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego życia;
  • zachęca wszystkich członków społeczności szkolnej do współpracy i do wzięcia całkowitej odpowiedzialności za swoje działania;
  • współpracuje z partnerami społecznymi.

WARTOŚCI

Nauka
Odpowiedzialność
Kreatywność
Współpraca
Tradycja narodowa
Obywatelskość i otwartość na różnorodność kulturową

FILOZOFIA

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.“ (św. Jan Paweł II)