Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie od 8 października 2018 roku działa filia Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej.

Szkoła to miejsce, w którym mamy do czynienia z różnymi konfliktami – od drobnych sprzeczek i kłótni między uczniami do poważniejszych konfliktów.

Mediacja uczy wzajemnego szacunku, dialogu, respektowania praw, uczy zachowań społecznie akceptowanych, uwalnia ofiarę od strachu, poczucia lęku przed napastnikiem (sprawcą) konfliktu.

Mediacja jest dobrowolnym porozumieniem się stron, będących w konflikcie, przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami bezstronności, neutralności i poufności.       

Każda osoba znajdująca się w konflikcie szkolnym lub stojąca przed zagrożeniem konfliktu może uzyskać bezpłatną konsultację na temat mediacji, czy też przyszykowania się do konstruktywnej rozmowy opartej na obopólnych interesach stron.

Kierownik filii Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, pedagog socjalny Jadwiga Wysocka.

Koordynator filii Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, psycholog Lucyna Gilewska.

Kierownik Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej przy Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie, koordynator filii Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, mediator Jolanta Tupko-Mazur.