Program rozwijający kompetencje społeczno-emocjonalne „Mosty Przyjaźni”

2022-10-01
Liucina Gilevska
image image image image image image image image image image image image image image image image

Realizując w gimnazjum program rozwijający kompetencje społeczno-emocjonalne „Mosty Przyjaźni” dążymy do tego, aby uczniowie nawiązywali ze sobą dobre relacje, przyjaźnie, uczyli się współpracy w grupie, poznawali się wzajemnie, wykazali się inicjatywną i aktywnie uczestniczyliby w życiu gimnazjum.

W tym roku szkolnym realizację programu rozpoczęliśmy od zajęć integracyjnych „Przyjaciel przyjacielowi” dla I-II klas gimnazjalnych. Rolę przyjaciół, zachęcających do relacji i pokazujących dobry przykład, spełnili uczniowie klas IV, którzy włączali swoich młodszych przyjaciół do zabaw integracyjnych, dbali, aby dobry nastrój dopisywał uczestnikom.