Spotkania z policjantami

2022-05-07
Jadvyga Aleksandra Vysocka
image

Spotkania prewencyjne z Komisariatem Komendy Głównej Policji Okręgu Wileńskiego odbyły się w naszym gimnazjum w dniach 6 i 27 kwietnia 2022 roku.

Laura Šimonienė i Kristina Šarkaitė są funkcjonariuszami V Komisariatu Policji Miasta Wilna Departamentu Operacyjnego. Funkcjonariusze wygłosili dwa wykłady - dla klas III-IV i I-II. Młodsi uczniowie wysłuchali wykładów na temat odpowiedzialności prawnej od 14 roku życia oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas kierowania różnymi pojazdami.

Grupie starszych uczniów przybliżono zawód policjanta. Urzędnicy podkreślali, że ten zawód jest nie tylko ciekawy, ale wymaga też odpowiedzialności, dlatego powołanie jest bardzo ważne dla tych, którzy zamierzają zostać policjantami. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, gdzie można studiować zawodu policjanta, jakie wymagania stawiane są osobom, które chcą go wybrać, jakie są wymagane kwalifikacje. Uczniowie, którzy zostali wypróbowani na funkcjonariuszy policji, zostali zaproszeni na Dzień Otwarty Policji Okręgu Wileńskiego 28 kwietnia 2022 r.

Urzędnicy opowiedzieli również o swojej ścieżce kariery – dlaczego wybrali zawód policjanta, a na zakończenie spotkania podkreślono, że przy wyborze ważne jest przygotowanie zawodowe, fizyczne i psychologiczne oraz motywacja podczas wyboru właściwej drogi życiowej.